Spirituální a filosofické inspirace

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ztráta a znovuobjevení božství

ivan.stampach@seznam.cz (») | 10. 8. | přečteno: 349× | komentáře: 0
buddha-jesus.jpgJežíš, který jedná s lidmi lidsky, s respektem, který stojí na straně slabých a chudých, který učí jednat humánně, je mým Mistrem. Ukazuje mi, jak žít v osobních vztazích a ve společenském životě. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vesak

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 170× | komentáře: 0
photo-wallpaper-wall-mural-buddha-tranquility-komar.jpgNavzdory všemožným temným zkušenostem, historickým i osobním, zůstávám v nějakém smyslu křesťanem. Humanismus, o který mi jde především, je v křesťanství zakotven transcendentně. V tom je jeho síla. Jen už nemůžu druhý břeh reality brát v podobě absolutistického nebeského vládce. Proto jsem už před lety přišel v debatách, které jsme o tom vedli, s myšlenkou “buddhismem očištěného křesťanství“. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Nahradila věda magii? Pokus o přemostění mezi kulturními fenomény

ivan.stampach@seznam.cz (») | 5. 5. | přečteno: 444× | komentáře: 0
il-fullxfull-1178655495-250i.jpgPro vědu, zejména pro obory určující paradigma současné vědy je skutečnost souborem objektů. Subjektivita badatele musí ustoupit a dát přednost pozorování, na kterém se potenciálně všichni shodnou. Jestliže je odstraněno subjektivní zkreslení, je ve smyslech skutečnost pasivně zrcadlena. Realita je právě taková, jak je zobrazena ve smyslech. Rozum si všímá toho, co se děje pravidelně a formuluje tyto pravidelnosti jako přírodní zákony. Teorie logicky odvozená od faktů, přesněji od záznamů pozorování včetně experimentů, umožňuje dění v přírodě predikovat. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Papežův dokument o svatosti provokuje svou lidskostí

ivan.stampach@seznam.cz (») | 16. 4. | přečteno: 206× | komentáře: 0
6c0d991931f1a5c20a04e7411ed7-r16-9-w640-h360-g6fffb35430e111e8ac3d0cc47ab5f122.jpgS třítýdenním prodlením se objevila česká verze apoštolské exhortace papeže Františka pod názvem Gaudete, exultate. Tato slova, v češtině „Radujte se a jásejte", jsou převzata z Matoušova evangelia. Ježíš takto povzbuzuje ty, kdo jednají ve smyslu jeho nových životních pravidel. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Začíná svatý týden

ivan.stampach@seznam.cz (») | 26. 3. | přečteno: 196× | komentáře: 0
images_42.jpgKdo si v neděli dopřál sledování televizního přenosu liturgie z Náměstí sv. Petra v Římě, viděl nejprve mohutný průvod zachmuřených starců s vysokými špičatými čepicemi. V rukou drželi ozdobené palmové ratolesti. Měli nám zpřítomnit zástupy jeruzalémských obyvatel, kteří podle biblického příběhu zaníceně vítali přicházejícího Ježíše jako syna Davidova, tedy jako potomka a pokračovatele starozákonního krále. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Analogie rané gnóze v současné spiritualitě

ivan.stampach@seznam.cz (») | 3. 2. | přečteno: 648× | komentáře: 0
temple-of-gnosis-700x519.jpgGnostické křesťanství 2. a 3. století není dobře doloženo. V polemice, která tehdy probíhala, nad ním zvítězilo křesťanství fideistické a zdá se, že gnostické texty byly autoritami posléze vítězného a postátněného křesťanství zničeny. Pokud se zachovaly, nebyly dál přepisovány. Myšlenky křesťanských gnostických autorů byly dlouho známy jen z citací a parafrází u fideistických autorů, především z Ireneova spisu Usvědčení a vyvrácení toho, co se lživě nazývá poznání (gnósis) z r. 180. Ty mohou být nepřesné nebo aspoň vytrženy ze souvislosti. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Byli by snad cestou immediatisté?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 10. 11. 2017 | přečteno: 215× | komentáře: 0
quote-what-if-you-let-go-of-every-bit-of-control-and-every-urge-that-you-have-right-down-to-adyashanti-67-5-0568.jpgNěkterým z nás nestačí jako inspirace pro občanskou angažovanost přesvědčení, že vše je dopředu dáno, že vše je jen důsledkem mechanického zřetězení příčin a následků. Že totiž zatím nedokážeme predikovat lidské jednání jen proto, že naše kapacity nestačí ke zvážení všech faktorů ve hře. Že však lidský čin s železnou nutností plyne z chemických procesů v mozku, které podle geneticky daného vzorce reagují na vnější podněty. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

K Mezinárodnímu dni míru

ivan.stampach@seznam.cz (») | 21. 9. 2017 | přečteno: 222× | komentáře: 0
world-peace-day-international-symbol-peace-disarmament-anti-war-movement-grunge-street-art-design-hippies-rainbow-co-76463391.jpgJak se za minulého režimu pořád "bojovalo za mír", tak jsem se naučil k tomuto tématu být nedůvěřivý. Když však sleduji současnou třetí světovou válku, která probíhá plíživě a zatím se vyhýbá západní a střední Evropě, tak bych chtěl aspoň dnes, kdy je Světový den míru, o možnosti míru chvíli rozjímat. Je zřejmé, jaké hrůzy se dějí ve válečných zónách. Zdravá mysl musí hledat možnosti, jak tomu zabránit. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kazání v baptistickém sboru v Praze Na Topolce 18.6.2017 (biblický text a shrnutí)

ivan.stampach@seznam.cz (») | 18. 6. 2017 | přečteno: 345× | komentáře: 0
pasterz-katakumby2.jpgCo myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zbloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Svatodušní kázání v husitském sboru v Mirovicích při svěcení Martina Grubera za jáhna

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 6. 2017 | přečteno: 438× | komentáře: 0
images_35.jpgKdyž nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“ (Sk 2, 1-11) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Díky za církve Boží

ivan.stampach@seznam.cz (») | 25. 5. 2017 | přečteno: 505× | komentáře: 0
virga-aurea6.gifPíšou mi občas, že se máme sjednotit s jedinou církví založenou Ježíšem Kristem. Že máme poslouchat papeže. Nynějšímu papeži rád naslouchám a pokládám ho za předsedajícího společenství lásky. Jsem však vděčný Bohu, že v ní nejsme unifikováni a podmaněni. Rozmanitost církví je osvěžující. Každá partikulární církev má své důrazy a navzájem se jimi obohacujeme. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Realita zázraků pro svobodomyslného křesťana

ivan.stampach@seznam.cz (») | 11. 5. 2017 | přečteno: 434× | komentáře: 0
nebula-over-the-beach-14486-1920x1200.jpgV Bibli a v křesťanských dějinách najdeme spoustu svědectví o událostech, které by se podle naší zkušenosti nemohly stát. Slunce se zastavuje na obloze po dobu Jozuovy modlitby, nemocní jsou uzdravováni pouhým slovem a gestem, Ježíš chodí po vodní hladině. Pět tisíc mužů, jak čteme u Matouše, kromě žen a dětí, bylo nasyceno pěti chleby a dvěma rybami. Ježíš dočasně probouzí z mrtvých zesnulého Lazara a sám definitivně vstává z mrtvých. O této poslední události čteme v 1. listu Korintským: Nebyl-li Kristus vzkříšen, je naše víra marná. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Mezi operacemi

ivan.stampach@seznam.cz (») | 9. 1. 2017 | přečteno: 364× | komentáře: 0
svatost-pomazani-nemocnych.jpgPokládá se za správné, aby se novinový článek zabýval otázkami obecného zájmu. Není to vhodný žánr pro osobní vyznání. Někdy ale osobní situace, je-li člověk ochoten s ní vyjít do veřejného prostoru, může ukázat i na něco obecnějšího. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Tančí mytická Amygdala na Ďáblově hoře vítězný tanec?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 15. 10. 2016 | přečteno: 414× | komentáře: 0
firstdegreeswb_2.jpgOd roku 1994 občas probíhal několikrát v různých rozmezích seminář pod společným názvem Šťastná hodina. Jeho inspirátorem a organizátorem byl Luboš Antonín, historik Národního muzea, který nečekaně zemřel 17.srpna 2016. Když připravoval letošní Šťastnou hodinu, použil na internetu dostupný text autorky píšící pod jménem Merlin. Letos dal semináři název TANEC AMYGDALY. Autorka textu poskytnutého pozvaným aktivním účastníkům představuje amygdalu ve funkci spouštěče instinktivní ostražitosti vůči čemukoli neznámému a cizímu. Autorka použila obraz Teufelsbergu (Ďáblovy hory) u Berlína, umělého útvaru navršeného z válečných trosek. Amygdala v této své roli prý tančí na jejím vrcholu. Seminář se uskutečnil 15. 10. 2016 v klubu Carpe diem v Praze a jeho organizaci po Luboši Antonínovi převzali Petr Kabeš a Barbora Resnerová. Předkládám sem příspěvek, v němž reaguji na úvodní text číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Myšlení jako budoucnost náboženství

ivan.stampach@seznam.cz (») | 13. 6. 2016 | přečteno: 505× | komentáře: 0
images_32.jpgObčas se mne ptají a občas se ptám sám sebe, co jsem to za divného křesťana, jaké je vlastně mé náboženství. Je pro mne nesnadné se někam zařazovat. Občas se někomu podaří v krátké srozumitelné formulaci vyjádřit mé vlastní prožívání lépe, než bych to vyjádřil sám. Teď jsem někde narazil na úryvky z textů italského autora Pietra Archiatiho (nar. 1944), který pak žil a žije v Německu. Ani tam není uvedeno, z které jeho knihy je to vybráno a kým přeloženo. Některé jeho texty vyšly knižně česky. Předkládám tedy jeho čtyři odstavce jako jedno z možných vyjádření, co já to vlastně jsem, nebo lépe řečeno, co bych si přál být a k čemu směřuji. Úryvek byl na internetovém zdroji nadepsán: Myšlení jako budoucnost náboženství. číst dál