Z mé četby

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Bible nečekaně aktuální

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 12. | přečteno: 79× | komentáře: 0
parabible.jpegPro současné masivní opouštění tradičního křesťanského prostředí bývá jako argument užívána také Bible. Že je výrazem překonané patriarchální kultury nepřijatelné pro člověka žijícího podněty moderního demokratického humanismu. Na četných místech vybízí ke krutému násilí. Hovoří o přírodě mytologicky, způsobem vlastním starověkému člověku a mnoho křesťanů dává hlasitě najevo, že to považuje za závazné. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Poeticky zrcadlený Východ a Západ

ivan.stampach@seznam.cz (») | 3. 12. | přečteno: 38× | komentáře: 0
images_3.jpegNěkdy si přejeme svět zrcadlit, ať je v našich slovech a činech takový, jaký je. Chtěli bychom ustoupit do pozadí a být spíše zprostředkovateli skutečnosti. Byla by to nepředpojatá filosofická spekulace (latinsky speculum – zrcadlo). Jsme však tvořivé bytosti a čirá objektivita chladné kovové vrstvy nanesené na sklo není tak zcela našim způsobem, jak svět žije námi zprostředkován. Řeč o zrcadlech v názvu knihy a vícekrát v jejím textu vzbuzuje zvídavost, ne-li zvědavost. Jak to autor myslí?Adam Borzič přiznává podnět pro nesnadnou, několik let trvající práci na této své čtvrté samostatné bá... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Přehledně o průkopnicích duchovní služby

ivan.stampach@seznam.cz (») | 21. 11. | přečteno: 64× | komentáře: 0
234640.jpgV křesťanských církvích podobně jako v jiných náboženstvích a jejich organizacích byly po staletí ženy na vedlejší koleji. Bylo tomu tak navzdory podnětům pro stejnou důstojnost žen a mužů, jež jsou k nalezení v pramenech křesťanské víry. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Prakticky, věcně a srozumitelně o islámu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 21. 11. | přečteno: 66× | komentáře: 0
mendel-muslimove.jpgV situaci (dnes snad již opadající) vlny migrace z regionů s převládajícím islámem nastala nouze o nepředpojaté, přehledné informace o tomto náboženství. Z různých doplňujících se zorných úhlů se doposud na tuto potřebu podívali spolehliví autoři. Sympatizující, uměřené hodnocení islámu a jeho srovnání s křesťanstvím zprostředkoval českým čtenářům Luboš Kropáček (Duchovní cesty islámu, 2006) ještě před nástupem této nové vlny (1 vydání již 1993). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Proroci postutopického radikalismu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 17. 9. | přečteno: 170× | komentáře: 0
0048840222-proroci-postutopickeho-radikalismu-mc-a101v0f18499-v.jpgV těchto dnech vychází publikace, která reaguje na krizi tradičního uspořádání západní společnosti založeného na tržní ekonomice a na kombinaci liberálních a demokratických principů. Vůči těmto hodnotám se nabízejí alternativy. Někdy se to děje pouze ve smyslu „technologie moci“ či bezprostředního prosazování partikulárních zájmů. Proti zavedenému systému však vystupují i směry usilující o konzervativní restauraci nebo naopak o reformu rozšiřující svobodu a rovnost z oblasti občanské i do oblasti ekonomicko-sociální. Jsou to tendence radikální a jsou intelektuálně zprostředkovány ve filosofii, náboženství a umění. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Publikace o křesťanské komunitě v moři islámu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 9. | přečteno: 187× | komentáře: 0
www-st-takla-org-noahs-ark-coptic-icon-01flyer.jpgAktuální otázka soužití islámské komunity v západním světě s většinou spjatou nábožensky a kulturně s křesťanstvím, vyvolává zájem i o to, jak se žije tradičním, po staletí existujícím menšinovým křesťanským církvím mezi muslimy (Sýrie, Libanon, Jordánsko, Palestina). Společenství koptů (bereme-li je jen jako náboženství) či Koptů, (přijmeme-li tezi, že jde o etnikum) tvoří nějakých 7-10 % obyvatel této země a žijí ponejvíc v horním Egyptě (na jihu) a ve velkých centrech u Středozemního moře. Jejich tradičním centrem je Alexandrie (arabsky Al-Iskandarija), i když ve skutečnosti papež Koptů, v současnosti Tawadros (Teodor) II. sídlí v Káhiře. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Duše přírody v úvahách autorit

ivan.stampach@seznam.cz (») | 12. 6. | přečteno: 187× | komentáře: 0
9af65a2a265b7859dd8cbd99c5d7fc8df8f6ab7b.jpgV alternativních spirituálních orientacích, spíše než v tradičních, donedávna většinových náboženských směrech, se pěstují úvahy o souvztažnosti přírody a duše. Křesťanství spolu s judaismem „odkouzlilo“ přírodu a umožnilo mohutný rozvoj manipulativní racionality a tím i techniky. O duši přírody v něm nebývá řeč.   číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Významná publikace ke geografii náboženství

ivan.stampach@seznam.cz (») | 16. 5. | přečteno: 266× | komentáře: 0
getimg-jsp.jpegNáboženství mají za téma různé obory. Religionistika se snaží o základní teoretické pojetí náboženství a řeší to různě, jak ukazuje publikace autorského týmu Osm teorií náboženství z r. 2015. Musí také při poznávání různého kontextu náboženského prožívání a náboženských projevů přihlížet k dalším, někdy vzdáleným oborům. Demografie, i tam, kde sleduje náboženskou příslušnost a postoje populace k náboženství, se vzhledem ke své metodě počítá k oborům matematickým. Geografie náboženství sice může věnovat pozornost i fyzické geografii a všímat si případného poměru náboženství a, řekněme, rázu krajiny, ale převážně sleduje náboženství obyvatelstva zejména podle regionů a velikosti sídel. Přesto se počítá k přírodovědným disciplínám. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Svět knihy 2018

ivan.stampach@seznam.cz (») | 12. 5. | přečteno: 397× | komentáře: 0
svet-knihy1-2018-300x250.gifVe dnech 10. až 13. 5. 2018 probíhá v Praze již 24. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu pod názvem Svět knihy. Koná se na výstavišti v Královské oboře, jehož dominantu tvoří budova stále ještě nedostavěná, a to po už deseti letech od požáru, který pohltil levé, západní křídlo Průmyslového paláce, významné budovy z r.1891. Budova byla postavena ve stylu, který odborníci označují jako historizující, u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Křesťanská sociální utopie

ivan.stampach@seznam.cz (») | 26. 12. 2017 | přečteno: 326× | komentáře: 0
f4e0785c315bfab894b5313e17517960a3d691ce.jpgNedlouho před Vánocemi vydalo pražské nakladatelství Trigon knihu, jejímž německým autorem je Johann Valentin Andreae (1586-1684). Za svůj mimořádně dlouhý život stihl tento luterský teolog mnohé. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Křižovatky víry v Prostoru

ivan.stampach@seznam.cz (») | 6. 12. 2017 | přečteno: 254× | komentáře: 0
index_2.pngRevue Prostor vznikla jako samizdatový časopis. U jeho počátků roku 1982 stáli mimo jiné Aleš Lederer a Jan Štern. V polistopadovém období pokračovala jako běžně vydávaný časopis a získala pod redakcí Rudolfa Starého a Milana Hanuše podobu intelektuálního zázemí inteligentního liberálního konzervativismu. Její zvláštní notou byl zájem o západní esoterismus či hermetismus, zejména o astrologii, chápanou samozřejmě jinak než pouťové věštění z hvězd, spíše ve směru, který ukázal Carl Gustav Jung. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Filosofie pro život

ivan.stampach@seznam.cz (») | 25. 9. 2017 | přečteno: 218× | komentáře: 0
neub.jpgVloni v červenci tiše doma zesnul protagonista bláznivé moudrosti, přírodní filosof Zdeněk Neubauer. Již před listopadovým obratem byl známý jako Sidonius (latinská verze českého Zdeněk) okruhu zájemců a příznivců. Hned od začátku let devadesátých se statečně, i když s donkichotskou marností staví vedle reprezentantů nové ideologie, filosofických obhájců konzervativní revoluce, kteří pěstovali a někteří dodnes pěstují moralistickou filosofii v duchu konzervativní revoluce. Někteří se spokojí s fenomenologií v interpretaci Jana Patočky, jiní se vracejí ještě dál zpět až k pozdně starověkému platonismu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Listy stále žijí

ivan.stampach@seznam.cz (») | 16. 9. 2017 | přečteno: 225× | komentáře: 0
72434.jpgPro generaci, která to již nepamatuje, je třeba připomenout, že Literární noviny vycházely od roku 1927, že v šedesátých letech natolik nedbaly na tradiční autocenzuru a posilovaly naděje na demokratizaci diktátorského pseudosocialismu, až je roku 1967 režim oficiálně zakázal. Tvrdí se, že rozjitřena situace kolem tohoto zásahu vyvolala změnu vedení komunistické strany a nastolení programu liberalizace. Brzy, během roku 1968, kdy i neoficiální dohled nad tiskem načas ustal, vycházely pod názvem Literární listy a poslední zbytky svobody vyjadřování před plným rozběhem „normalizace“ využívaly pod názvem Listy. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Skeptikova mystika

ivan.stampach@seznam.cz (») | 11. 9. 2017 | přečteno: 245× | komentáře: 0
sam-harris-think-again-thumb.jpgV prvních desetiletích mého života bylo populární rčení: Náboženství ano, církev ne. V těchto letech došlo k posunu a říká se: Spiritualita ano, náboženství ne. Tato nová verze by se mohla jevit jako protismyslná těm, kdo považují spiritualitu za součást náboženství. Koneckonců, kde jinde se mluví o duchovním životě, o mystické zkušenosti, o transcendenci, tedy překročení přirozených omezení, než v religiózních komunitách a jejich literatuře? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Marxismus a křesťanství, pohled zpět a dopředu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 29. 8. 2017 | přečteno: 272× | komentáře: 0
1-a-uwifhwe.jpgMohlo by se zdát pošetilé věnovat se v plném rozběhu 21. století směrům v České republice tak okrajovým a početně bezvýznamným, jako je křesťanství, které se od nabytí plné svobody vyznání v České republice beznadějně propadá, a jako je marxismus, který už je lhostejný i leckterým dnešním českým komunistům, kteří spojují spíše nostalgii po minulých výhodách s autoritativním nacionálním konzervativismem. číst dál