Z mé četby

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ještě o Jakobu Böhmovi

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 8. | přečteno: 48× | komentáře: 0
mZ.jpgK událostem, jež připomínají čtyři století od začátku mystické literární tvorby Jakoba Böhma (1575–1624) a vydání rosikruciánských pramenných textů, přibyla publikace, která u Böhma spatřuje kořeny teosofického myšlení. Jde o teosofii v novověkém smyslu. Již v prostředí novoplatónské filosofie se totiž teosofie jako moudrost o Bohu (či božská moudrost projevená v člověku) kladla proti teologii, mluvení o bozích, vyprávění o nich, tedy proti mýtům, resp. jako jejich hlubší pochopení. Böhmova teosofie má jako zázemí křesťanství, a sice v jeho luterské podobě. Propracovává se k tomu, že s jeho prameny pracuje podobně jako raní teosofové s antickými mýty. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Slovník nekatolických osobností

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 8. | přečteno: 42× | komentáře: 0
phpnjrl8f.jpgProměnlivý okruh víceméně pražských religionistů se spolupracovníky z příbuzných humanitních oborů se již delší dobu systematicky věnuje encyklopedické práci ohledně současného náboženství. Máme-li stav náboženství v české populaci analyzovat, dávat do souvislostí a interpretovat, je radno znát tak řečená tvrdá data. Vznikají slovníky, lexikony, encyklopedie a atlasy. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hermetická klasika v Malvernu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 8. | přečteno: 33× | komentáře: 0
355-bg.jpgSpiritualita obvykle zařazovaná jako hermetická nebo západní esoterická nepotřebuje nutně pramennou lieraturu, jakou je pro křesťany Bible nebo pro muslimy Korán. Společná přesvědčení a na nich založená eventuální praxe se předávají tradicí. Přesto i zde máme klasické spisy. Ze starověku je to původně řecký soubor textů z Egypta, v nichž hlavní postavou je Hermes Trismegistos. Jeho současná vydání obvykle nesou název jeho překladu do latiny, který byl pořízen v 15. století ve Florencii, totiž Corpus hermeticum. K němu lze ještě přidružit jednostránkový text pod názvem Smaragdová deska Herma Trismegista. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Publikace k výročí protagonisty spirituálního humanismu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 9. 6. | přečteno: 94× | komentáře: 0
98873751-ludvik-lazar-zamenhof.jpgLudwig Zamenhof (1859-1917) je znám jako autor umělého mezinárodního jazyka esperanta. Méně se však připomíná jeho koncepce duchovně založeného humanismu. Možná trochu opožděně, dva roky po stém výročí jeho úmrtí, avšak u příležitosti sto šedesátého výročí jeho narození vychází v češtině publikace Ludvík Lazar Zamenhof: Život, dílo, ideály od ruského inženýra, filmaře, esperantisty a autora knih v esperantu a o esperantu Alexandra Vasiljeviče Korženkova (*1958). Z knihy v překladu Jindřicha Košťálka a za iniciativy a redakčního spolupůsobení religionistky Ruth Jochanan Weiniger, je zřejmé, že Zamenhof přišel s humanismem spirituálně podloženým, i když jinak, než jak bychom to činili dnes. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

17. listopad, faktograficky a spirituálně

ivan.stampach@seznam.cz (») | 31. 5. | přečteno: 155× | komentáře: 0
17-listopad-89-co-se-stalo-na-narodni-9788090741447-280299474-1558571976.jpgSpisy, které se pokoušejí o duchovní interpretaci historických událostí, je třeba číst se zvláštní opatrností. Mohou to být církevně-historické texty, které tu zdůrazňují, tu opomíjejí události tak, aby vše zapadlo do teologického rámce. Zvláště však jde o knihy, které za událostmi shledávají skryté hybné síly podle současných alternativních spiritualit. Často se tam data probírají ledabyle, předpojatě, povrchně a v zájmu senzace se konstruují nebo opakují už zavedené představy o všemožných spiknutích. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

I buddhismus může být radikální

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 144× | komentáře: 0
buddhismus-obalka.jpgBuddhismus bývá umisťován jako náboženství mystické do protikladu s náboženstvími prorockými. Měl by podle tohoto vžitého schématu spíše lidi odvádět z imanentního světa směrem k transcendenci, která u buddhismu převážně nemá ráz osobní bytosti, nýbrž transcendentního stavu probuzení, nirvány či buddhovství. Monoteistická náboženství původem spíše v západní části euroasijského kontinentu mají mít tendenci měnit svět. Absolutní Bůh se v nich sklání k relativnímu světu a přes lidské prostředníky proměňuje hříšné struktury společnosti v (přinejmenším) předsíň Božího království. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Důstojná reprezentace hermetismu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 14. 2. | přečteno: 229× | komentáře: 0
luxor-temple-plan-schwaller-de-lubicz-books-of-foundation.pngHermetismus, častěji pod označením západní esoterismus je dnes historicky, literárně a religionisticky zkoumán a filosoficky interpretován jako partner zavedených religiózních směrů západního světa. Probírají se jeho antické kořeny, renesanční obnova a jeho novověká cesta dějinami až k současnosti. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dílo intelektuální spirituality

ivan.stampach@seznam.cz (») | 14. 2. | přečteno: 168× | komentáře: 0
hqdefault_3.jpgSoučasníci Owen Barfield (1898-1997), John R. R. Tolkien (1892-1973) a Clive S. Lewis (1898-1963) významně ovlivnili duchovní život zejména západních vzdělanců. Přesáhli však svým vlivem hranice euroatlantické civilizace. Ač jejich společné období představují desetiletí kolem 2. světové války, jejich knihy jsou dodnes překládány, vydávány a točí se podle nich filmy.  C.  S.  Lewis bývá označován za nejvydávanějšího explicitně křesťanského autora 20. století. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Bible nečekaně aktuální

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 12. 2018 | přečteno: 341× | komentáře: 0
parabible.jpegPro současné masivní opouštění tradičního křesťanského prostředí bývá jako argument užívána také Bible. Že je výrazem překonané patriarchální kultury nepřijatelné pro člověka žijícího podněty moderního demokratického humanismu. Na četných místech vybízí ke krutému násilí. Hovoří o přírodě mytologicky, způsobem vlastním starověkému člověku a mnoho křesťanů dává hlasitě najevo, že to považuje za závazné. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Poeticky zrcadlený Východ a Západ

ivan.stampach@seznam.cz (») | 3. 12. 2018 | přečteno: 145× | komentáře: 0
images_3.jpegNěkdy si přejeme svět zrcadlit, ať je v našich slovech a činech takový, jaký je. Chtěli bychom ustoupit do pozadí a být spíše zprostředkovateli skutečnosti. Byla by to nepředpojatá filosofická spekulace (latinsky speculum – zrcadlo). Jsme však tvořivé bytosti a čirá objektivita chladné kovové vrstvy nanesené na sklo není tak zcela našim způsobem, jak svět žije námi zprostředkován. Řeč o zrcadlech v názvu knihy a vícekrát v jejím textu vzbuzuje zvídavost, ne-li zvědavost. Jak to autor myslí?Adam Borzič přiznává podnět pro nesnadnou, několik let trvající práci na této své čtvrté samostatné bá... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Přehledně o průkopnicích duchovní služby

ivan.stampach@seznam.cz (») | 21. 11. 2018 | přečteno: 166× | komentáře: 0
234640.jpgV křesťanských církvích podobně jako v jiných náboženstvích a jejich organizacích byly po staletí ženy na vedlejší koleji. Bylo tomu tak navzdory podnětům pro stejnou důstojnost žen a mužů, jež jsou k nalezení v pramenech křesťanské víry. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Prakticky, věcně a srozumitelně o islámu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 21. 11. 2018 | přečteno: 159× | komentáře: 0
mendel-muslimove.jpgV situaci (dnes snad již opadající) vlny migrace z regionů s převládajícím islámem nastala nouze o nepředpojaté, přehledné informace o tomto náboženství. Z různých doplňujících se zorných úhlů se doposud na tuto potřebu podívali spolehliví autoři. Sympatizující, uměřené hodnocení islámu a jeho srovnání s křesťanstvím zprostředkoval českým čtenářům Luboš Kropáček (Duchovní cesty islámu, 2006) ještě před nástupem této nové vlny (1 vydání již 1993). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Proroci postutopického radikalismu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 17. 9. 2018 | přečteno: 260× | komentáře: 0
0048840222-proroci-postutopickeho-radikalismu-mc-a101v0f18499-v.jpgV těchto dnech vychází publikace, která reaguje na krizi tradičního uspořádání západní společnosti založeného na tržní ekonomice a na kombinaci liberálních a demokratických principů. Vůči těmto hodnotám se nabízejí alternativy. Někdy se to děje pouze ve smyslu „technologie moci“ či bezprostředního prosazování partikulárních zájmů. Proti zavedenému systému však vystupují i směry usilující o konzervativní restauraci nebo naopak o reformu rozšiřující svobodu a rovnost z oblasti občanské i do oblasti ekonomicko-sociální. Jsou to tendence radikální a jsou intelektuálně zprostředkovány ve filosofii, náboženství a umění. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Publikace o křesťanské komunitě v moři islámu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 9. 2018 | přečteno: 260× | komentáře: 0
www-st-takla-org-noahs-ark-coptic-icon-01flyer.jpgAktuální otázka soužití islámské komunity v západním světě s většinou spjatou nábožensky a kulturně s křesťanstvím, vyvolává zájem i o to, jak se žije tradičním, po staletí existujícím menšinovým křesťanským církvím mezi muslimy (Sýrie, Libanon, Jordánsko, Palestina). Společenství koptů (bereme-li je jen jako náboženství) či Koptů, (přijmeme-li tezi, že jde o etnikum) tvoří nějakých 7-10 % obyvatel této země a žijí ponejvíc v horním Egyptě (na jihu) a ve velkých centrech u Středozemního moře. Jejich tradičním centrem je Alexandrie (arabsky Al-Iskandarija), i když ve skutečnosti papež Koptů, v současnosti Tawadros (Teodor) II. sídlí v Káhiře. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Duše přírody v úvahách autorit

ivan.stampach@seznam.cz (») | 12. 6. 2018 | přečteno: 267× | komentáře: 0
9af65a2a265b7859dd8cbd99c5d7fc8df8f6ab7b.jpgV alternativních spirituálních orientacích, spíše než v tradičních, donedávna většinových náboženských směrech, se pěstují úvahy o souvztažnosti přírody a duše. Křesťanství spolu s judaismem „odkouzlilo“ přírodu a umožnilo mohutný rozvoj manipulativní racionality a tím i techniky. O duši přírody v něm nebývá řeč.   číst dál