Období: rok 2013

Adventní

advent.jpgZápadní křesťané v těchto týdnech prožívají advent. Není to jen folklorní zvyk. Slovo advent znamená příchod. Křesťané si připomínají, jak lidstvo očekávalo příchod záchrany. A uvědomují si, že Ježíš přišel a nastolil mesiánskou éru. Ukázalo se, že nebude krátká, jak se v jisté oprávněné netrpělivosti domnívali první křesťané. číst dál

Padla facka na sále

ivan.stampach@seznam.cz (») | 30. 11. 2013 | přečteno: 1236× | komentáře: 0
facka.jpgFacka, vlastně podle dostupných pramenů dvě facky, padly v Praze v Dittrichově ulici v prostoru, který má k dispozici iniciativa či projekt Tranzitdisplay. Facky dostal za své názory básník Jaromír Typlt (*1973). Do odvážného boje proti němu vyrazili Jan Kubíček (*1986) a Tomáš Schejbal (*1986). číst dál

Místo politiky v životě

ivan.stampach@seznam.cz (») | 13. 11. 2013 | přečteno: 1589× | komentáře: 0
Podle jednoho rozšířeného pojetí je politika druhem války, jen je vedena nekrvavými, víceméně nenásilnými prostředky. Jde v ní o moc a z ní plynoucí výhody. Ekonomická moc znamená zároveň bohatství. Politická moc pak podporuje a zajišťuje moc jednotlivců a skupin nad produkčními prostředky, nad ekonomickými procesy a především nad lidmi, kteří musí vyrábět a směňovat, chtějí-li přežít a případně chtějí-li se v práci lidsky realizovat. číst dál

Co říkají volební hesla

496882.jpgSlavnost demokracie, jíž mají volby, zejména volby do Sněmovny, být, kazí politický byznys. Umisťování kandidátů na volitelná místa se chápe jako rozdávání prebend. Takové místo je třeba si vysloužit machiavelistickými triky a úskoky. Sponzorům se musí leccos slíbit, a pak se na získaném mandátu dá něco vydělat. číst dál

Jen sociální?

Předevčírem večer na mne kolem jedenácté hodiny večerní zazvonil soused, se kterým se po dva roky, co v domě bydlím, jen zdravím na schodišti. Odhaduji, že mu je dost přes osmdesát. Taky říkal, kdyby se zhroutil, že mám zavolat záchranku nebo pohřební ústav. Přišel roztřesený a první věta, kterou pronesl, byla, že asi nejspíš skočí z okna. Příčina jeho značných obav byla prostá. Přišla mu poštovní poukázka z místa, kde má z dřívějších časů domek, ve kterém nikdo nebydlí a který v poslední době vzhledem k potížím věku už nenavštěvuje. Obecní úřad po něm chtěl, aby zaplatil Kč 550.- Neměli tu slušnost, aby mu napsali důvod platby. Na poštovní poukázce byl pouze napsán účel platby „likvidace tko“. Pán byl přesvědčen, že mu domek, ke kterému má od dětství vztah, zlikvidovali, tedy zbourali a že ještě od něj chtějí nějaké peníze. Pomohl jsem mu s využitím internetu dešifrovat zkratku jako „tuhý komunální odpad“. Šlo o pravidelný ročník poplatek za jeho odklízení. Souseda jsem uklidnil, ale sebe příliš ne. číst dál

Františkův kult?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 11. 9. 2013 | přečteno: 2270× | komentáře: 0
images_13.jpgPo prvním okouzlení papežem Františkem už někteří ztrácejí trpělivost a vyslovují obavu, že tu vzniká nový kult osobnosti. Nedávno tu někoho pohoršilo, že papež telefonoval se svobodnou matkou, vyslovil pro ni pochopení a snad i přislíbil pokřtít její dítě. Právem namítali, že respektovat svobodnou matku není nic objevného a že papež tímto vyjádřením toho zase tolik neudělal. číst dál

Střízlivé naděje

syrie-2_2.jpgNedávno při hodnocení napjaté situace kolem Sýrie zaznělo, že tam nejde o boj dobra a zla, nýbrž je to boj zla a zla. Miloš Zeman, který to tak posoudil, se veze na vlně dnes velmi populární moralizace politiky a můžeme tušit, že v roli metafyzického Zla jsou pro něj dvě podoby islámu, který bez rozlišování tepe a zavrhuje. Ale v jeho výroku je racionální jádro. Obě strany konfliktu zřejmě používají odporných forem násilí i vůči civilnímu, neozbrojenému a nebojujícímu obyvatelstvu. číst dál

Pro jakou rodinu?

russland-homophobie-540x304.jpgMladí křesťanští demokraté, organizace mladých členů KDU-ČSL, tradičně popírá některé principy liberální demokracie, ke kterým jsme se přes úskalí dopracovali na přelomu let 1989 a 1990. Tato organizace proslulá autoritativním konzervativismem v těsném sousedství fašismu uspořádala letos pod záštitou mimo jiné Dominika Duky pochod, jehož již dříve oznámená trasa se částečně překrývala s obvyklou cestou pochodů iniciativy Prague Pride. číst dál

Levicové dilema

ivan.stampach@seznam.cz (») | 5. 8. 2013 | přečteno: 1134× | komentáře: 0
Nikoli na univerzitní půdě, kde se dosud respektuje svoboda slova, ale na tiskové konferenci Policie ČR, jejíž záznam byl zveřejněn 3. srpna, řekl sociolog Jan Keller: „Mnoho lidí, zpráva BIS to ukázala minulý týden, nepříjemně mnoho lidí, sympatizuje s demonstrujícími a kritizuje policii. Myslím, že klíčová věc, ke které tady dochází, je, že z Policie ČR se stává obětní beránek. Policie ČR se mění v hromosvod, do kterého se svádí veškerá naštvanost lidí, kteří jsou sociálně ohroženi. A v této situaci politici nahoře, místo toho, aby policii podpořili, tak na ni útočí ještě z druhé strany a fantazírují o tom, že policie chce přebírat politické pravomoci a podobně.“ číst dál

Dychtivost po změnách

ivan.stampach@seznam.cz (») | 5. 8. 2013 | přečteno: 1973× | komentáře: 0
slune-n-soustava-498afa09b3.jpgNaše Země koná složité pohyby. Kromě vzájemného pohybu Slunce a Země, který se geometricky jednodušeji a elegantněji znázorňuje jako oběh Země kolem Slunce, a kromě rotace Země kolem vlastní osy je tu precese, krouživý pohyb nakloněné zemské osy přibližně po plášti dvojkužele. Způsobuje to každodenní změny v poměru světlé a tmavé části dne a také střídání ročních období. Zrovna v naší zeměpisné šířce, zhruba uprostřed mezi severním pólem a rovníkem to vede k tomu, že každý den je jiný. číst dál

Už zase vykazují špinavé

images_9.jpgDne 18. července byla zveřejněna zpráva, že nový primátor Prahy Tomáš Hudeček (TOP 09) oznámil, že se město chce vypořádat s problémem špinavých bezdomovců v městské hromadné dopravě, kteří obtěžují běžné cestující. Magistrát prý zřídí speciální tým, který bude dohlížet na to, aby zmizeli z tramvají a autobusů. číst dál

Hlavně ta morálka

ivan.stampach@seznam.cz (») | 23. 6. 2013 | přečteno: 1681× | komentáře: 0
Náboženství se v naší stále ještě sekulární společnosti jeví jako překonané. To, že fakticky existuje a že se k jeho různým organizovaným a neorganizovaným podobám hlásí nějakých osmnáct procent obyvatel, je třeba nějak vysvětlit. Hledá se, co by na náboženství bylo ještě aktuální. A má to být morálka. Vlastní obsah náboženství je jakousi přízdobou morálních norem. číst dál

Sekularita a biblická náboženství

ivan.stampach@seznam.cz (») | 11. 6. 2013 | přečteno: 1951× | komentáře: 0
jesus-socialist.jpgŽidovský filosofující psychoanalytik, žák Sigmunda Freuda Erich Fromm (1900 – 1980) se narodil v Německu, od roku 1933 žil a působil v USA a Mexiku, a na odpočinek se vrátil do Evropy, do Švýcarska, kde zemřel. Rozlišoval dva způsoby prožívání náboženství. Freudovskou terminologií je pojmenoval nekrofilní a biofilní. Při jiné příležitosti mluví o náboženství autoritativním a humanistickém (česky Psychoanalýza a náboženství, 2003, původní vydání 1950). číst dál

Věrozvěsti

cyril-metodej.jpgLetošní kulaté výročí dává příležitost znovu otevřít téma působení byzantských poslů Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. Napřed je třeba připomenout, že křesťanství na území dnešní České republiky v té době již bylo přítomné. Jsou tedy věrozvěsty a apoštoly, tedy Božími posly, ve stejném smyslu, jako kdokoli, kdo vyznává Ježíše Krista a svědčí o víře v něj, tedy konkrétně v jejich případě od prvních misionářů a kazatelů Evangelia na našem území po dnešní svědky víry. číst dál

Stát a velká voda

ivan.stampach@seznam.cz (») | 7. 6. 2013 | přečteno: 1104× | komentáře: 0
dresdendoll.jpgJen co voda někde kulminovala a hrozilo, že se vylije z břehů nebo vyprýští z kanalizace, rozjel se fascinující mechanismus. Vše běží podle směrnic, v závislosti na průtoku se zvyšují stupně povodňové aktivity, připravují se evakuační střediska, pro postižené domácnosti je k dispozici místo na přespání a jídlo, kde to jde, stavějí se zábrany z pytlů naplněných pískem nebo mobilní protipovodňové stěny. číst dál