Období: rok 2019

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ještě o Jakobu Böhmovi

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 8. | přečteno: 49× | komentáře: 0
mZ.jpgK událostem, jež připomínají čtyři století od začátku mystické literární tvorby Jakoba Böhma (1575–1624) a vydání rosikruciánských pramenných textů, přibyla publikace, která u Böhma spatřuje kořeny teosofického myšlení. Jde o teosofii v novověkém smyslu. Již v prostředí novoplatónské filosofie se totiž teosofie jako moudrost o Bohu (či božská moudrost projevená v člověku) kladla proti teologii, mluvení o bozích, vyprávění o nich, tedy proti mýtům, resp. jako jejich hlubší pochopení. Böhmova teosofie má jako zázemí křesťanství, a sice v jeho luterské podobě. Propracovává se k tomu, že s jeho prameny pracuje podobně jako raní teosofové s antickými mýty. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Co je nového v Řádu českých filidů?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 8. | přečteno: 58× | komentáře: 0
thumb-php.jpegJiž jsme zde na základě osobního referování stručně upozornili na vznik Řádu českých filidů s tím, že jde o obnovu keltské tradice v křesťanském rámci do jisté míry nezávisle na stávajících církvích, nikoli však proti nim. Výraz filid, v množném čísle filidé, si tato skupina vybrala pro tento typ spirituality a služby v komunitě, který dále vymezují. Udělali výběr z keltské terminologie a uzpůsobili výraz češtině. Předpokládají přítomnost filidů na současném českém území v době jeho keltského osídlení a předpokládají jistou jeho kontinuitu. Některým jde o vazbu s keltskou spiritualitou přežívající v podhoubí křesťanství na britských ostrovech, jiní chtějí navazovat hlavně na předpokládané filidy českého regionu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Film o Jakubovi Böhmovi

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 8. | přečteno: 37× | komentáře: 0
jakub-bohme-baner-990x516.jpgKdyž polský filmař Łukasz Chwałko hledal námět pro svůj filmový debut, hledal něco, co by mělo vztah k jeho rodnému městu Zhořelci. Je to město ležící po posunech hranic po 2. světové válce v Polsku jako Zgorzelec na pravém a v německém Sasku jako Görlitz na levém břehu Nisy. Dětství a mládí prožil v době, kdy už je celé město volně průchozí. Němci, Lužičtí Srbové i Poláci se v něm celém mohou cítit stejně doma. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Slovník nekatolických osobností

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 8. | přečteno: 43× | komentáře: 0
phpnjrl8f.jpgProměnlivý okruh víceméně pražských religionistů se spolupracovníky z příbuzných humanitních oborů se již delší dobu systematicky věnuje encyklopedické práci ohledně současného náboženství. Máme-li stav náboženství v české populaci analyzovat, dávat do souvislostí a interpretovat, je radno znát tak řečená tvrdá data. Vznikají slovníky, lexikony, encyklopedie a atlasy. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hermetická klasika v Malvernu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 8. | přečteno: 33× | komentáře: 0
355-bg.jpgSpiritualita obvykle zařazovaná jako hermetická nebo západní esoterická nepotřebuje nutně pramennou lieraturu, jakou je pro křesťany Bible nebo pro muslimy Korán. Společná přesvědčení a na nich založená eventuální praxe se předávají tradicí. Přesto i zde máme klasické spisy. Ze starověku je to původně řecký soubor textů z Egypta, v nichž hlavní postavou je Hermes Trismegistos. Jeho současná vydání obvykle nesou název jeho překladu do latiny, který byl pořízen v 15. století ve Florencii, totiž Corpus hermeticum. K němu lze ještě přidružit jednostránkový text pod názvem Smaragdová deska Herma Trismegista. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Doma v Evropě

ivan.stampach@seznam.cz (») | 9. 6. | přečteno: 158× | komentáře: 0
index_9.jpegČím doprovodíme do Bruselu a Štrasburku právě zvolené české poslance? Závisí to na tom, s jakými motivy, očekáváními a požadavky kdo z nás, tentokrát větší, ale stále malé (i když větší než minule) části českého voličstva, komu odevzdal hlas. Důvěru v Evropu jako politickou vlast prokázali voliči menšinově. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Osudy revolucí

ivan.stampach@seznam.cz (») | 9. 6. | přečteno: 79× | komentáře: 0
revolution.jpgV těchto dnech si můžeme připomenout, pokud to nechceme přehlédnout, nenápadný začátek zlomových událostí roku 1989. Polská komunistická moc umožnila 4. června první kolo polosvobodných voleb a záhy kolo druhé. Kandidovaly v nich za stejných podmínek s komunisty, tedy Polskou sjednocenou dělnickou stranou, politické strany, které v předchozích měsících vznikaly nebo se jako už předtím povolené od režimu odpoutávaly. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Publikace k výročí protagonisty spirituálního humanismu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 9. 6. | přečteno: 94× | komentáře: 0
98873751-ludvik-lazar-zamenhof.jpgLudwig Zamenhof (1859-1917) je znám jako autor umělého mezinárodního jazyka esperanta. Méně se však připomíná jeho koncepce duchovně založeného humanismu. Možná trochu opožděně, dva roky po stém výročí jeho úmrtí, avšak u příležitosti sto šedesátého výročí jeho narození vychází v češtině publikace Ludvík Lazar Zamenhof: Život, dílo, ideály od ruského inženýra, filmaře, esperantisty a autora knih v esperantu a o esperantu Alexandra Vasiljeviče Korženkova (*1958). Z knihy v překladu Jindřicha Košťálka a za iniciativy a redakčního spolupůsobení religionistky Ruth Jochanan Weiniger, je zřejmé, že Zamenhof přišel s humanismem spirituálně podloženým, i když jinak, než jak bychom to činili dnes. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

17. listopad, faktograficky a spirituálně

ivan.stampach@seznam.cz (») | 31. 5. | přečteno: 155× | komentáře: 0
17-listopad-89-co-se-stalo-na-narodni-9788090741447-280299474-1558571976.jpgSpisy, které se pokoušejí o duchovní interpretaci historických událostí, je třeba číst se zvláštní opatrností. Mohou to být církevně-historické texty, které tu zdůrazňují, tu opomíjejí události tak, aby vše zapadlo do teologického rámce. Zvláště však jde o knihy, které za událostmi shledávají skryté hybné síly podle současných alternativních spiritualit. Často se tam data probírají ledabyle, předpojatě, povrchně a v zájmu senzace se konstruují nebo opakují už zavedené představy o všemožných spiknutích. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Patálie s Bohem

ivan.stampach@seznam.cz (») | 28. 5. | přečteno: 279× | komentáře: 0
573411052.jpgMyslím, že se právem říká: jaký člověk, takový (jeho) bůh. Nebyl daleko od pravdy německý filosof Ludwig Feuerbach (1804-1872), když předvedl, jak člověk dělá boha. Odebere sobě a ostatním to nejlepší, co činí člověka člověkem, a promítne to na nebesa. Vytvoří obraz dokonalé, nadlidsky, a proto také nelidsky dokonalé bytosti, jíž se pak koří. Pak ovšem platí: buď člověk nebo bůh. Osvědčuje se pravdivost známého výroku švýcarského teologa Karla Bartha, že Bůh je NE ke každému lidskému ANO, a ANO ke každému lidskému NE. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

I buddhismus může být radikální

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 145× | komentáře: 0
buddhismus-obalka.jpgBuddhismus bývá umisťován jako náboženství mystické do protikladu s náboženstvími prorockými. Měl by podle tohoto vžitého schématu spíše lidi odvádět z imanentního světa směrem k transcendenci, která u buddhismu převážně nemá ráz osobní bytosti, nýbrž transcendentního stavu probuzení, nirvány či buddhovství. Monoteistická náboženství původem spíše v západní části euroasijského kontinentu mají mít tendenci měnit svět. Absolutní Bůh se v nich sklání k relativnímu světu a přes lidské prostředníky proměňuje hříšné struktury společnosti v (přinejmenším) předsíň Božího království. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Rosikruciánská výstava v Akademii věd

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 122× | komentáře: 0
index_8.jpegV pondělí 13. května byla v hlavní budově Akademie věd ČR otevřena výstava vytvořená ve spolupráci Filozofického ústavu AV ČR (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku) a amsterdamské Bibliotheca philosophica hermetica (též Ritmanova knihovna). Část výstavy připravená nizozemskými badateli putuje po různých zemích. Název Božská moudrost, boží příroda je v našem případě doplněn o podtitul Rosekruciánské manifesty, Evropa a české země v 17. století. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Další rok Ekumenické akademie

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 69× | komentáře: 0
0323-ea-psa-cirkve-a3.pngVedle známější Křesťanské akademie, jejímž prezidentem je od jejího založení Tomáš Halík, působí i menší Ekumenická akademie, která měla v těchto dnech výroční členskou konferenci. Není ekumenická v tom smyslu, že by hledala shodu ve formulacích víry nebo dokonce organizační sjednocení křesťanských církví. Spojuje lidi z širokého názorového spektra. Jejími členskými organizacemi jsou tři klasické křesťanské církve, československá husitská, pravoslavná a starokatolická, a dále anthroposofií Rudolfa Steinera volně inspirovaná Obec křesťanů a Náboženská společnost českých unitářů s jistými prvky křesťanství zejména v etické oblasti. Tč. neaktivní členskou organizací je rovněž spolek Unie katolických žen. Několik členských organizacích má v Německu a Rakousku. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Magie může být živá i dnes

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 86× | komentáře: 0
sigilmagick-fbthumb.jpgV sobotu 18. května proběhla na Husitské teologické fakultě v Praze čtvrtá ze série každoročních konferencí kolem různých hermetických témat. Letošní měla v názvu osobnost kněze a mága v dějinách. Obvyklou reakcí by mohl být údiv. Jak může někdo dnes považovat toto téma za aktuální? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Svět nejen české knihy přilákal davy čtenářů

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 81× | komentáře: 0
images_6.jpegVčera skončila pražská část knižního veletrhu Svět knihy. Případné obchody mezi nakladateli a knihkupci a jejich prostředníky, jak se sluší na veletrh, určitě probíhaly, ale zůstávají stranou veřejného zájmu. Jisté však je, že je to velká agenda. Český jazykový prostor je relativně malý a je až neuvěřitelné, kolik vydavatelů původní české a překladové beletrie a literatury náboženské, filosofické, vědecké (včetně popularizací) a politické se na něm udrží. číst dál