Období: rok 2019

Nostalgie po šlechtě

ivan.stampach@seznam.cz (») | 12. 12. 2019 | přečteno: 587× | komentáře: 0
1305-n6qgbeoo8cds.jpgV kompletních překladech Cervantesova románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha najdeme podrobný výčet vlastností hidalga, šlechtice, tedy ušlechtilého muže, který napravuje křivdy, pomáhá vdovám a sirotkům a ochraňuje panny. Příslušník zchudlého rytířského rodu si v této renesanční próze vylepší jméno a se svým zbrojnošem podniká tři výpravy. Z prosté venkovské dívky udělá dámu svého srdce a vymyslí pro ni titul Dulcinea z Tobosa. číst dál

Přijde Spravedlivý?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 7. 12. 2019 | přečteno: 538× | komentáře: 0
advent-zakladni-informace.jpgRorate, coeli, desuper, rosu dejte, nebesa, shůry, zní v těchto dnech z nesčetných kostelů církve římské i jiných církví katolické tradice. Zračí se v tom dobová představa, že kapky rosy, třeba na listech brzy ráno, musely nějak tajemně spadnout z nebe. Dnes víme, že se voda na předmětech chladnějších, než je teplota rosného bodu okolí, vysráží ze vzduchu, kde je rozptýlena jako pára. číst dál

Víc než národ

ivan.stampach@seznam.cz (») | 24. 11. 2019 | přečteno: 586× | komentáře: 0
international-relations-600x250.jpgV České televizi vysílali jeden z přečetných retrospektivních pořadů. Tentokrát šlo o sklizeň ve válečném a poválečném roce 1945. Pochvalovali si tam, jak příslušníci různých profesí odložili svá pera či hudební nástroje a všichni se zapojili, aby se zrno dostalo pod střechu a abychom všichni měli dostatek dobré mouky. Dodali však také poněkud patetickým tónem, že tentokrát ta mouka bude jen pro český národ. číst dál

Církve proti antisemitismu hodnověrně?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 24. 11. 2019 | přečteno: 504× | komentáře: 0
images_45.jpgEkumenická rada církví České republiky zastupující jedenáct křesťanských církví z celkem dvaačtyřiceti v Česku registrovaných náboženských organizací, a tedy odhadem mezi jedním až dvěma procenty českých obyvatel vydala v posledních dnech vyjádření, jímž se distancuje ode všech podob antisemitismu. číst dál

Mytologické předznamenání české státnosti

ivan.stampach@seznam.cz (») | 24. 11. 2019 | přečteno: 444× | komentáře: 0
mv53b550-3.jpgV kalendáři má Česká republika uplynulou sobotu určenu k oslavě Dne české státnosti. Církev římskokatolická a s ní také starokatolíci a čeští pravoslavní (ti ovšem většinou podle juliánského kalendáře, takže 11. října) mají slavnost či svátek sv. Václava. Žádné známky státního slavení české státnosti nebyly letos pozorovány. Ústavní činitelé a ostatní politici mají zřejmě jiné starosti. číst dál

Smrt celebrity

ivan.stampach@seznam.cz (») | 24. 11. 2019 | přečteno: 472× | komentáře: 0
35675007-gott-ist-tot-the-god-is-dead-eye-of-providence-hammer-and-sickle-street-graffiti-in-gdansk-poland.jpgStárnutí je aktuální přítomnost smrti jako zkázy a zmaru na obzoru života. Je to balík paměti, tíže osobní a společné minulosti až k neunesení. Mnoho kauz z minulosti přitom zůstává otevřených, nejsou dořešeny, ale jsou předčasně ukončeny bez možnosti do nich svobodně a tvořivě vstoupit. Zdá se, že nestárnou a neumírají jen jednotlivci, ale i společenské útvary jako obce, národy a státy. Podle německého inspirátora současné konzervativní revoluce Oswalda Spenglera stárnou i civilizace. Té naší prý hrozí smrt, nechá-li se rozežrat snětí liberalismu. číst dál

Berlínská zeď padla. Kdy padnou zdi dneška?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 24. 11. 2019 | přečteno: 512× | komentáře: 0
3231554-usa-mexiko-zed-v0.jpgV listopadu 1989 mne komunistický režim poprvé pustil na Západ. Směl jsem se jet do Říma podívat na svatořečení Anežky Přemyslovny. Už o rok dříve se politika přidělování výjezdních povolení zmírnila. Režim se ve svém posledním období projevoval rozporuplně. Na jedné straně brutálně potlačoval demonstrace a uvězňoval disidenty, na druhé straně okázale slavil sedmdesát let od vzniku Masarykovy republiky, liberalizoval cenzuru, soukromé obchody a živnosti. číst dál

Církev, její Marx a Kapitál

ivan.stampach@seznam.cz (») | 24. 11. 2019 | přečteno: 430× | komentáře: 0
9788020021915.jpgBratr František, biskup v Římě a hlas římskokatolické církve v jejím gigantickém celku, dovede ještě po šesti letech ve své službě překvapovat. Již vícekrát se vyslovil kriticky o současném vládnoucím ekonomickém systému. V pátek 15. listopadu byla zveřejněna jeho promluva k členům Mezinárodní asociace pro trestní právo, kteří měli kongres v Římě. Mediální služba Svatého stolce Vatican News shrnula jeho proslov pod titulkem „Papež obvinil globální finanční kapitál ze zločinů proti lidskosti“. číst dál

Dominik Duka a jeho soudy

ivan.stampach@seznam.cz (») | 24. 11. 2019 | přečteno: 436× | komentáře: 0
dd.jpgVe středu 20. listopadu bylo oznámeno, že Krajský soud v Brně odmítl odvolání Dominika Duky ve věci divadelních představení, která proběhla na přehlídce Divadelní svět v květnu 2018. Duka nikoli jako statutární orgán římskokatolické církve v Česku, ale jako občan žaloval Centrum experimentálního divadla a Národní divadlo Brno za dvě inscenace chorvatského režiséra a dramaturga Olivera Frljiče. Šlo o hry Naše násilí a vaše násilí a Prokletí. číst dál

Plaidoyer pro stát

ivan.stampach@seznam.cz (») | 6. 11. 2019 | přečteno: 508× | komentáře: 0
depositphotos-7.jpgStát se posuzuje podle své reprezentace. O těle státu by měla vypovídat jeho hlava. Podle toho bychom měly být údy, rukama, nohama a kdoví jakými ještě údy chorého, zapšklého starce zohavujícího svým chováním důstojné sídlo českých králů. Mohli bychom být také hodnoceni podle oligarchy, zástupce parlamentní většiny, který sídlí v pražské Strakově koleji a řídí exekutivu. číst dál

Poezie teoložky a občanské aktivistky - uvedení knihy

ivan.stampach@seznam.cz (») | 6. 11. 2019 | přečteno: 449× | komentáře: 0
vyr-87obalka.pngNa krizi církevního křesťanství u nás navazovaly iniciativy, jednotlivci a názorové proudy, které se snažily představit kauzu Ježíše a jeho působení na nás nezávisle na církevních kulisách. Podobnou cestou šel již v 19. století dánský křesťanský filosof Søren Kierkegaard. Na něj a na své současníky Dietricha Bonhoeffera a Paula Tillicha navazuje německá profesorka teologie Dorothee Sölle přijímaná zpočátku spíše v anglickém jazykovém prostoru. Stává se občanskou aktivistkou, obránkyní práv žen, menšin, systémem vyřazených skupin a společenských vrstev. Hájí mír a je pro blokování vojenských základen dvakrát souzena. číst dál

Kudy z politického chaosu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 6. 11. 2019 | přečteno: 408× | komentáře: 0
images_44.jpgStupňuje se mi zmatek v hlavě, když sleduji, jak komunisté, od kterých bych podle jejich zakladatelů čekal proletářský internacionalismus, při každé vhodné příležitosti hájí to, co se jim jeví jako národní zájmy. Mate mne, že podporují ruský autoritativní, imperiální a klerikální režim. číst dál

Chybějící údaj v příštím sčítání lidu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 6. 11. 2019 | přečteno: 532× | komentáře: 0
vyznani-cr-1921-2011-procenta.jpgKe standardním informacím o obyvatelstvu jednotlivých zemí patří také údaje o náboženské situaci. V některých zemích, např. s doposud nízkou gramotností, jde spíše o odhady. Ve některých vyspělých zemích (například v Německu) je náboženská příslušnost úředním údajem a nebylo by třeba se lidí ptát. Tato otázka se klade ve sčítání lidu. U nás tomu tak bylo do roku 1950, kdy v prvním poválečném sčítání byla zjišťována zásadně změněná demografická situace po genocidě Židů za okupace a po vyhnání třetiny obyvatel českých zemí pro jejich etnickou příslušnost. číst dál

Kacířův kancionál

ivan.stampach@seznam.cz (») | 6. 11. 2019 | přečteno: 731× | komentáře: 0
kniha.pngS obnovou zájmu veřejnosti o téma náboženství jde také záliba v jevech na jeho okraji. Téma kacířství, oficiálněji řečeno hereze či bludu umožňuje nemnoha lidem přiblížit se k duchovnímu rozměru života. Oficiální náboženské procedury se pro svobodomyslného, kriticky myslícího jeví neprůchodné. Obdiv získávají postavy (a s nimi spojená hnutí), které z hlediska úřední pravověrnosti bloudí a míjejí se s duchovním cílem. Jsou to lidé, kteří si z komplexní nabídky náboženské doktríny vybírají to, co je oslovuje a kladou na to důraz (řecké αἵρεσις, hairésis – výběr). Takovým alternativním směrem byli středověcí kataři (s příbuzní bogomilové a albigenští), podle nichž máme v populární češtině slovo kacíř. číst dál

Může být spiritualita nenáboženská?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 18. 9. 2019 | přečteno: 948× | komentáře: 0
images_43.jpgV posledních letech proniklo do českého prostředí praktikování spirituality, která se sama charakterizuje jako nenáboženská. Religionistika reaguje na tuto sebeidentifikaci a částečně ji přejímá. Hovoří též o sekulární spiritualitě[1] nebo o „spiritual but not religious“ nebo „affiliated“[2] Proti tomu se namítá, že výraz „spiritualita“ má původ v náboženství a že odloučení od náboženství je iluzorní. Tento krátký přehled chce představit osobnosti, myšlenkové okruhy a uskupení, které je možno takto identifikovat. Odborná diskuse řeší otázku, je-li tato charakteristika výstižná. číst dál