Období: rok 2019

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Plaidoyer pro stát

ivan.stampach@seznam.cz (») | 6. 11. | přečteno: 65× | komentáře: 0
depositphotos-7.jpgStát se posuzuje podle své reprezentace. O těle státu by měla vypovídat jeho hlava. Podle toho bychom měly být údy, rukama, nohama a kdoví jakými ještě údy chorého, zapšklého starce zohavujícího svým chováním důstojné sídlo českých králů. Mohli bychom být také hodnoceni podle oligarchy, zástupce parlamentní většiny, který sídlí v pražské Strakově koleji a řídí exekutivu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Poezie teoložky a občanské aktivistky - uvedení knihy

ivan.stampach@seznam.cz (») | 6. 11. | přečteno: 42× | komentáře: 0
vyr-87obalka.pngNa krizi církevního křesťanství u nás navazovaly iniciativy, jednotlivci a názorové proudy, které se snažily představit kauzu Ježíše a jeho působení na nás nezávisle na církevních kulisách. Podobnou cestou šel již v 19. století dánský křesťanský filosof Søren Kierkegaard. Na něj a na své současníky Dietricha Bonhoeffera a Paula Tillicha navazuje německá profesorka teologie Dorothee Sölle přijímaná zpočátku spíše v anglickém jazykovém prostoru. Stává se občanskou aktivistkou, obránkyní práv žen, menšin, systémem vyřazených skupin a společenských vrstev. Hájí mír a je pro blokování vojenských základen dvakrát souzena. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kudy z politického chaosu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 6. 11. | přečteno: 54× | komentáře: 0
images_44.jpgStupňuje se mi zmatek v hlavě, když sleduji, jak komunisté, od kterých bych podle jejich zakladatelů čekal proletářský internacionalismus, při každé vhodné příležitosti hájí to, co se jim jeví jako národní zájmy. Mate mne, že podporují ruský autoritativní, imperiální a klerikální režim. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Chybějící údaj v příštím sčítání lidu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 6. 11. | přečteno: 52× | komentáře: 0
vyznani-cr-1921-2011-procenta.jpgKe standardním informacím o obyvatelstvu jednotlivých zemí patří také údaje o náboženské situaci. V některých zemích, např. s doposud nízkou gramotností, jde spíše o odhady. Ve některých vyspělých zemích (například v Německu) je náboženská příslušnost úředním údajem a nebylo by třeba se lidí ptát. Tato otázka se klade ve sčítání lidu. U nás tomu tak bylo do roku 1950, kdy v prvním poválečném sčítání byla zjišťována zásadně změněná demografická situace po genocidě Židů za okupace a po vyhnání třetiny obyvatel českých zemí pro jejich etnickou příslušnost. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kacířův kancionál

ivan.stampach@seznam.cz (») | 6. 11. | přečteno: 48× | komentáře: 0
kniha.pngS obnovou zájmu veřejnosti o téma náboženství jde také záliba v jevech na jeho okraji. Téma kacířství, oficiálněji řečeno hereze či bludu umožňuje nemnoha lidem přiblížit se k duchovnímu rozměru života. Oficiální náboženské procedury se pro svobodomyslného, kriticky myslícího jeví neprůchodné. Obdiv získávají postavy (a s nimi spojená hnutí), které z hlediska úřední pravověrnosti bloudí a míjejí se s duchovním cílem. Jsou to lidé, kteří si z komplexní nabídky náboženské doktríny vybírají to, co je oslovuje a kladou na to důraz (řecké αἵρεσις, hairésis – výběr). Takovým alternativním směrem byli středověcí kataři (s příbuzní bogomilové a albigenští), podle nichž máme v populární češtině slovo kacíř. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Může být spiritualita nenáboženská?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 18. 9. | přečteno: 346× | komentáře: 0
images_43.jpgV posledních letech proniklo do českého prostředí praktikování spirituality, která se sama charakterizuje jako nenáboženská. Religionistika reaguje na tuto sebeidentifikaci a částečně ji přejímá. Hovoří též o sekulární spiritualitě[1] nebo o „spiritual but not religious“ nebo „affiliated“[2] Proti tomu se namítá, že výraz „spiritualita“ má původ v náboženství a že odloučení od náboženství je iluzorní. Tento krátký přehled chce představit osobnosti, myšlenkové okruhy a uskupení, které je možno takto identifikovat. Odborná diskuse řeší otázku, je-li tato charakteristika výstižná. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Smířllivě o přechylování

ivan.stampach@seznam.cz (») | 16. 9. | přečteno: 264× | komentáře: 0
img-20190905-1824414.jpgMůžeme klidně opakovat, že přechylování ženských příjmení je zástupný problém a že jsou důležitější otázky, které by parlament měl řešit. Projednává se to, a nějaké části obyvatel, některým ženám (a s nimi několika mužům) záleží na tom, aby měly možnost si zvolit takovou verzi jména, u které nebudou mít pocit, že je ponižuje. Někteří zákonodárci, v posledních dnech například senátor Jiří Drahoš, si dělají prostřednictvím sociálních sítí neformální průzkum stanovisek. Měli bychom jim pomoct shrnutím možné argumentace. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Nahradila věda magii? Pokus o přemostění mezi kulturními fenomény

ivan.stampach@seznam.cz (») | 12. 9. | přečteno: 262× | komentáře: 0
255224-aleister-crowley-quote-magick-is-the-science-of-understanding.jpgPro vědu, zejména pro obory určující paradigma současné vědy je skutečnost souborem objektů. Subjektivita badatele musí ustoupit a dát přednost pozorování, na kterém se potenciálně všichni shodnou. Jestliže je odstraněno subjektivní zkreslení, je ve smyslech skutečnost pasivně zrcadlena. Realita je právě taková, jak je zobrazena ve smyslech. Rozum si všímá toho, co se děje pravidelně a formuluje tyto pravidelnosti jako přírodní zákony. Teorie logicky odvozená od faktů, přesněji od záznamů pozorování včetně experimentů, umožňuje dění v přírodě predikovat. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Židovská dharma

ivan.stampach@seznam.cz (») | 11. 9. | přečteno: 199× | komentáře: 0
bs2.jpgVýznamnou podobou současné religiozity je to, že jednotlivci nebo skupiny propojují několik náboženství. Typickým příkladem je osobní náboženství, jak o něm referuje Thomas Moore v knize, které dal přímo tento název. Lze tu vysledovat propojení libovolně vybraných prvků podle osobního vkusu a potřeby, tedy náboženský eklekticismus, někdy ne moc výstižně označovaný jako synkretismus. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Rosikruciánská obrazotvornost v nové publikaci

ivan.stampach@seznam.cz (») | 11. 9. | přečteno: 157× | komentáře: 0
a1p-rad-der-geboorte.jpgDruhé desetiletí našeho století přineslo zaokrouhlená výročí významných událostí západního esoterismu. Nejde přitom jen o holý fakt, že uplynulo čtyři sta let od publikovaného životního obratu Jacoba Böhma k theosofii a od vydání tří základních textů rosikruciánského hnutí, dvou manifestů a Chymické svatby. Hermetismus ve svém propojení s křesťanstvím se znovu stává aktuálním tématem. Mnoho lidí dnes opouští křesťanské církve, někteří z nich však chtějí pracovat s křesťanským motivem ve svém životě individuálně a způsobem nabízejícím alternativu vůči institučnímu křesťanství. V böhmovské theosofii a rosikruciánství spatřují pro sebe podněty. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Spis o kosmické spiritualitě

ivan.stampach@seznam.cz (») | 11. 9. | přečteno: 142× | komentáře: 0
615-bg.jpgV intelektuální vrstvě současného západního světa je populární duchovní život bez přímých či přiznaných vazeb na tradiční náboženské směry tohoto kulturního prostoru. Po éře, ve které věda chtěla náboženství nahradit nebo aspoň usměrnit, přišlo období, kdy spiritualita chce být alternativou ne-li vědy, tak určitě scientistické orientace (dříve známé pod názvem „vědecký světový názor“). Pokud aktéři nové spirituality vzali vědu přece jen na milost, byla to věda upravená, označená jako alternativní. Věda, ve které se standardní činitelé vědy nepoznávali. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Víc než národ

ivan.stampach@seznam.cz (») | 11. 9. | přečteno: 165× | komentáře: 0
29884.jpgV České televizi vysílali jeden z přečetných retrospektivních pořadů. Tentokrát šlo o sklizeň ve válečném a poválečném roce 1945. Pochvalovali si tam, jak příslušníci různých profesí odložili svá pera či hudební nástroje a všichni se zapojili, aby se zrno dostalo pod střechu a abychom všichni měli dostatek dobré mouky. Dodali však také poněkud patetickým tónem, že tentokrát ta mouka bude jen pro český národ. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Co čekat od škol v následujících desetiletích

ivan.stampach@seznam.cz (») | 11. 9. | přečteno: 238× | komentáře: 0
skola-pro-dem.jpgPrvní den nového školního roku po svém jednomyslném zvolení prezidentem Československé socialistické republiky navštívil Václav Havel několik škol. Na jednom gymnáziu odpověděl na dotaz televize: „Já nevím, co bude, mohu jenom v něco věřit. A já věřím, že tato generace těch študáků a žáků, které jsem dnes navštívil na různých školách, se skutečně dožije života v Československu jako vzkvétajícím, politický stabilním, ekonomicky prosperujícím, spravedlivém státě, státě kulturním, který bude hrát tu roli v Evropě, kterou kdysi naše země hrávaly.“ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ozbrojené pěsti kdysi a teď

ivan.stampach@seznam.cz (») | 11. 9. | přečteno: 139× | komentáře: 0
20638152-1294522937337495-4601415101691398429-n.pngPadesáté výročí potlačení posledních pozůstatků pražského jara a nástupu tvrdé normalizace poskytlo příležitost připomenout roli zločinecké organizace, která drasticky násilně přispěla k potlačení občanských protestů kolem 21. srpna 1969. Mám na mysli Lidové milice. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Totalitní dvojčata a jejich konflikt

ivan.stampach@seznam.cz (») | 23. 8. | přečteno: 361× | komentáře: 0
27384990-mapa-img.jpgPřed osmdesáti lety, 23. srpna 1939 byl podepsán pakt Ribbentrop-Molotov, smlouva mezi Velkoněmeckou říší a Sovětským svazem. V tajném, dnes však známém dodatku ke smlouvě si oba subjekty rozdělily Evropu na sféry vlivu a prakticky umožnily druhou světovou válku. Začalo to vše likvidací Polska a rozdělením jeho území mezi SSSR a Německo. Po této společné agresi, 28. září téhož roku uzavřely obě mocnosti Německo-sovětskou smlouvu o přátelství, spolupráci a vymezení demarkační linie. Součástí sovětské moci nad částí Polska byl katyňský masakr, povraždění 22 tisíc polských důstojníků a reprezentantů vědy, kultury, náboženství a vzdělání. Dalším válečným aktem bylo napadení Finska Sovětským svazem, tzv. zimní válka. číst dál