Období: květen 2019

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

17. listopad, faktograficky a spirituálně

ivan.stampach@seznam.cz (») | 31. 5. | přečteno: 154× | komentáře: 0
17-listopad-89-co-se-stalo-na-narodni-9788090741447-280299474-1558571976.jpgSpisy, které se pokoušejí o duchovní interpretaci historických událostí, je třeba číst se zvláštní opatrností. Mohou to být církevně-historické texty, které tu zdůrazňují, tu opomíjejí události tak, aby vše zapadlo do teologického rámce. Zvláště však jde o knihy, které za událostmi shledávají skryté hybné síly podle současných alternativních spiritualit. Často se tam data probírají ledabyle, předpojatě, povrchně a v zájmu senzace se konstruují nebo opakují už zavedené představy o všemožných spiknutích. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Patálie s Bohem

ivan.stampach@seznam.cz (») | 28. 5. | přečteno: 278× | komentáře: 0
573411052.jpgMyslím, že se právem říká: jaký člověk, takový (jeho) bůh. Nebyl daleko od pravdy německý filosof Ludwig Feuerbach (1804-1872), když předvedl, jak člověk dělá boha. Odebere sobě a ostatním to nejlepší, co činí člověka člověkem, a promítne to na nebesa. Vytvoří obraz dokonalé, nadlidsky, a proto také nelidsky dokonalé bytosti, jíž se pak koří. Pak ovšem platí: buď člověk nebo bůh. Osvědčuje se pravdivost známého výroku švýcarského teologa Karla Bartha, že Bůh je NE ke každému lidskému ANO, a ANO ke každému lidskému NE. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

I buddhismus může být radikální

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 144× | komentáře: 0
buddhismus-obalka.jpgBuddhismus bývá umisťován jako náboženství mystické do protikladu s náboženstvími prorockými. Měl by podle tohoto vžitého schématu spíše lidi odvádět z imanentního světa směrem k transcendenci, která u buddhismu převážně nemá ráz osobní bytosti, nýbrž transcendentního stavu probuzení, nirvány či buddhovství. Monoteistická náboženství původem spíše v západní části euroasijského kontinentu mají mít tendenci měnit svět. Absolutní Bůh se v nich sklání k relativnímu světu a přes lidské prostředníky proměňuje hříšné struktury společnosti v (přinejmenším) předsíň Božího království. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Rosikruciánská výstava v Akademii věd

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 121× | komentáře: 0
index_8.jpegV pondělí 13. května byla v hlavní budově Akademie věd ČR otevřena výstava vytvořená ve spolupráci Filozofického ústavu AV ČR (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku) a amsterdamské Bibliotheca philosophica hermetica (též Ritmanova knihovna). Část výstavy připravená nizozemskými badateli putuje po různých zemích. Název Božská moudrost, boží příroda je v našem případě doplněn o podtitul Rosekruciánské manifesty, Evropa a české země v 17. století. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Další rok Ekumenické akademie

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 68× | komentáře: 0
0323-ea-psa-cirkve-a3.pngVedle známější Křesťanské akademie, jejímž prezidentem je od jejího založení Tomáš Halík, působí i menší Ekumenická akademie, která měla v těchto dnech výroční členskou konferenci. Není ekumenická v tom smyslu, že by hledala shodu ve formulacích víry nebo dokonce organizační sjednocení křesťanských církví. Spojuje lidi z širokého názorového spektra. Jejími členskými organizacemi jsou tři klasické křesťanské církve, československá husitská, pravoslavná a starokatolická, a dále anthroposofií Rudolfa Steinera volně inspirovaná Obec křesťanů a Náboženská společnost českých unitářů s jistými prvky křesťanství zejména v etické oblasti. Tč. neaktivní členskou organizací je rovněž spolek Unie katolických žen. Několik členských organizacích má v Německu a Rakousku. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Magie může být živá i dnes

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 85× | komentáře: 0
sigilmagick-fbthumb.jpgV sobotu 18. května proběhla na Husitské teologické fakultě v Praze čtvrtá ze série každoročních konferencí kolem různých hermetických témat. Letošní měla v názvu osobnost kněze a mága v dějinách. Obvyklou reakcí by mohl být údiv. Jak může někdo dnes považovat toto téma za aktuální? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Svět nejen české knihy přilákal davy čtenářů

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 80× | komentáře: 0
images_6.jpegVčera skončila pražská část knižního veletrhu Svět knihy. Případné obchody mezi nakladateli a knihkupci a jejich prostředníky, jak se sluší na veletrh, určitě probíhaly, ale zůstávají stranou veřejného zájmu. Jisté však je, že je to velká agenda. Český jazykový prostor je relativně malý a je až neuvěřitelné, kolik vydavatelů původní české a překladové beletrie a literatury náboženské, filosofické, vědecké (včetně popularizací) a politické se na něm udrží. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Co s propadem církví?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 73× | komentáře: 0
image051.pngBadatelé z univerzity v badensko-würtenberském Freiburgu zveřejnili studii o vývoji vztahu veřejnosti k německým církvím. Týdeník Echo zprávu novin Die Welt na toto téma shrnul ve stručném článku. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Notre Dame patří chudým

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 82× | komentáře: 0
notre-dame-rebuild.jpgAni tak dramatická událost jako požár pařížské katedrály Naší Paní se po dvou týdnech od události neudržela jako téma zvídavosti či zvědavosti, sbírání informací a fabrikování dezinformací, jako námět diskusí, ba vášnivých polemik. Teď už jen občas problesknou mediálním světem návrhy, snad v této etapě ani ne vážně míněné, jak by mohl po obnově vypadat exteriér gotického veledíla stavěného mezi 12. a 14. stoletím na ostrově Île de la Cité na řece Seině. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Revoluční Velikonoce

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 62× | komentáře: 0
maxresdefault_2.jpgMotivem mnoha náboženství a revolučních politických hnutí je těžká nespokojenost s daným stavem. Mám jako jednotlivec představu krásného, smysluplného, prosvětleného života, v němž jsem v souhlasu sám se sebou a s druhými, v němž příroda a já jsme v harmonickém, vzájemně prospěšném vztahu. A vidím, jak je od toho každodenní realita na hony daleko. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Za práva osob se zdravotním postižením

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 392× | komentáře: 0
index_3.pngRespekt k lidské důstojnosti a nezávislosti se postupně prosazuje. Vedle demokratické vlády většiny se stále více počítá s právy menšin. Před třemi lety uzavřely země sdružené v Organizaci spojených národů na jejím valném shromáždění Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Strany úmluvy se dohodly na zákazu diskriminace, plném zapojení těchto osob do společnosti a zajištění rovnosti příležitostí. Výslovně se to stejně vztahuje na muže i ženy a zvlášť jsou zmiňovány děti, u nichž se úměrně rozvoji jejich schopností má zachovávat jejich identita. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Emancipace v církvi je nutností

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 75× | komentáře: 0
9423050.jpgNěkteří si po šesti letech služby papeže Františka stěžují, že nezavedl očekávané reformy jako zdobrovolnění celibátu, duchovenská činnost žen, decentralizace, zavedení voleb církevních činitelů, plné sdílení církevního života s jinými křesťanskými vyznáními. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Sisyfovské balvany spíše trapné než bludné

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 58× | komentáře: 0
images_5.jpegV březnu se veřejnosti dvakrát připomněl spolek skeptiků Sisyfos. Jednou vlastní tradiční aktivitou, když v polovině měsíce opět uděloval bludné balvany. Podruhé ho připomněly před pár dny nemilé životní okolnosti – zemřel dlouholetý předseda a obhájce klubu v četných veřejných rozepřích, matematik Čeněk Zlatník. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Slovenský spor o křesťanské a liberální hodnoty. Patří k sobě?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 72× | komentáře: 0
images_4.jpegČtyřicet a půl procenta slovenských voličů spáchalo smrtelný hřích. Dopřáli v prvním kole přesvědčivé vítězství kandidátce, která zastává hodnoty v poslední době charakterizované tu jako liberální, tu (například i pro její vazbu na Sorosovu nadaci) jako neomarxistické. Dali Zuzaně Čaputové hlasy, přestože vysoký hierarcha církve, která má na Slovensku pořád silnou pozici, poslal fakticky její voliče do pekla. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Za svobodnou volbu do pekla, hrozí trnavský arcibiskup Orosch

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 5. | přečteno: 87× | komentáře: 0
index_7.jpegV posledních pěti letech jsme si občas posteskli. Trošku jsme bratřím Slovákům záviděli prezidenta Andreje Kisku. A měli jsme pocit, že to musí být výjimka. Obávali jsme se podle české zkušenosti, že doba je zralá pro autoritativní nacionalisty, populisty, patologické hrubiány, lháře a lidí spjaté se špinavým byznysem. Že voliči si to tak přejí. číst dál