Období: červen 2017

Přehledně k osudům náboženských menšin

ivan.stampach@seznam.cz (») | 29. 6. 2017 | přečteno: 814× | komentáře: 0
83e8b33d.jpgTéma této publikace ukazuje, jak okolnosti mohou úzkou odbornou specializaci učinit žhavě aktuální. Nedávný vývoj v zemích východního Středomoří označovaných různě, též jako Blízký východ, vedl k posílení radikálních fundamentalistických tendencí v islámu, který v nich převažuje. Menšiny, jež v tomto regionu po staletí žily vedle islámských komunit, čelí útokům, v některých případech jde dokonce o jejich fyzické přežití. Odborné znalosti o nich se jeví jako nanejvýš potřebné.   číst dál

Může za to absence elit?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 27. 6. 2017 | přečteno: 591× | komentáře: 0
index.pngLidé, kteří se cítí být občany, nevěřícně kroutí hlavou nad kulturním propadem českého národa. Případně, pokud už nevěří na národní stát, nad zoufalým úpadkem občanských postojů zdejšího obyvatelstva. Vyslovují všemožné hypotézy. V poslední době se často vyskytuje hodnocení, podle kterého jsme se zbavili, nebo jsme byli zbavení elit a společnost ovládla mentalita tupého davu. číst dál

Rozhovor k výročí svobodných zednářů

first-degree-tracing-board.jpgPro denník Blesk jsem odpověděl na předložené otázky u příležitosti 300 let od významné a přelomové události v dějinách svobodného zednářství. Zde je původní a kompletní znění otázek a mých odpovědí. číst dál

Nástup náboženské levice

ivan.stampach@seznam.cz (») | 19. 6. 2017 | přečteno: 554× | komentáře: 0
images_36.jpgPevně zakořeněn zůstává předsudek, že náboženství je jaksi z principu reakční, že musí lidi odvádět od reálného řešení pozemské situace tím, že jim nabízí iluzorní řešení v jiném patře reality nebo v budoucím věku po skončení dějinného a kosmického času. číst dál

Kazání v baptistickém sboru v Praze Na Topolce 18.6.2017 (biblický text a shrnutí)

ivan.stampach@seznam.cz (») | 18. 6. 2017 | přečteno: 664× | komentáře: 0
pasterz-katakumby2.jpgCo myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zbloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. číst dál

Svatodušní kázání v husitském sboru v Mirovicích při svěcení Martina Grubera za jáhna

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 6. 2017 | přečteno: 925× | komentáře: 0
images_35.jpgKdyž nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“ (Sk 2, 1-11) číst dál