Období: září 2009

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Relativismus hrozbou?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 29. 9. 2009 | přečteno: 1645× | komentáře: 0
vysehradska.jpgPapež, a ve shodě s ním církevní hodnostáři římskokatolické i jiných církví v poslední době často varují před relativismem. Na tuto nemoc nabízejí lék v podobě pevné a jednoznačné doktríny, souboru tezí, které vystihují všechny podstatné okolnosti světa a jeho člověka ve vztahu k Bohu. Jsou to teze neověřené a snad v tomto čase i neověřitelné, netýkají se totiž smyslově zprostředkovaného světa a platí-li při jejich interpretaci logika, je to logika měkká a velmi volná. My obyčejní smrtelníci o těchto tématech nemáme poznání, privilegovaní je však mají, jsou shůry chráněni před omylem, když nám ukládají, čemu máme věřit. Sotva můžeme vznášet nad výroky náboženských funkcionářů otázky, jsme vázáni vůči nim poslušností. Vůle i náš rozum se musí sklonit před autoritou pastýřů, kteří pasou stádo, jímž jsme my. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kde je Moudrost?

italo-byzantinischer-maler-des-13-jahrhunderts-001.jpgByly časy, kdy teologie byla královnou věd. Prýštila z pramene jistějšího, než smyslové poznání, totiž z Božího zjevení, které sice dočasně přijímáme pouhou vírou, které však už zde zárodečně můžeme přijmout vlitým nazíráním a jednou nás čekají oblažující nazírání ve věčnosti, které bude konečnou verifikací (či falzifikací?) teologických pravd. Její patronkou a jejím symbolem byla Maria jako Sedes apientiae, jako Trůn moudrosti. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Chatrné zdroje legitimity

ivan.stampach@seznam.cz (») | 23. 9. 2009 | přečteno: 1698× | komentáře: 0
bacchus-cc-moogdroog-350.jpgPolitický a ekonomický systém vládnoucí v naší civilizaci a tvořící její novověk, se zdá být v krizi. Potlačuje kooperaci a solidaritu a vyzdvihuje permanentní konflikt politických koncepcí, jakož i ekonomickou konkurenci, o  níž tvrdí, že je bezpečnou cestou k blahobytu co největšího množství lidí.  Nelze popřít jeho vědecké a technické úspěchy, ale také bychom měli vidět, že civilizační hodnoty záhy nahrazuje étosem smečky nebo stáda. Jeho filosofickým pozadím je vulgární, mechanistický, redukcionistický materialismus. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Posvátné návštěvy

ivan.stampach@seznam.cz (») | 13. 9. 2009 | přečteno: 1567× | komentáře: 0
benedikt-xvi.jpgŽijeme ve věku prý skeptickém, racionálním a pragmatickém, ale vypadá to, že cosi jako mana, jakési téměř hmatatelné posvátno koncentrované do míst, předmětů a zejména osob je magnetem pro masy stejně jako dříve. Takový dalajlama je nábožensky představitelem jedné ze čtyř škol tibetského buddhismu a politicky reprezentantem uznávaným vetšinou tibetského exilu a částí tibetské domácí protičínské opozice. Ale kdekoli se objeví, pijí z něj lidé posvátno. Jeho (ve srovnání třeba se Sogyalem nebo Trungpou) málo zajímavé, spíše povrchně frázovité texty mají mnozí v knihovnách, ale kdo z nich může brát podněty pro život? Obdivovatelům je celkem jedno, co říká. Ale dotknout se ho (aspoň pohledem), to je vyznamenání. To člověka nabije energií. Archaická vazba fungující i v éře internetu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kde se bere síla extremistů?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 6. 9. 2009 | přečteno: 1544× | komentáře: 0
seven-governors.jpgMnoho pozorovatelů společnosti, ať profesionálů nebo amatérů sleduje, jak extremistické skupiny získávají vliv. O části této vzpoury platí, že holé násilí je jen lehce pokryto ideologickým hávem. Nejde tam o prosazení nějakého programu, nýbrž o čirou, nepolitickou brutalitu. Je to to, co španělský autor první poloviny 20. století José Ortega y Gasset (1883 - 1955) nazval vzpoura davů. (Jeho kniha s tímto názvem vyšla i česky v překladu Václava Černého, Praha: Orbis, 1933). Co se stalo? Odpovědní občané zanedbali péči o přirozené uspořádání společnosti. Nemocniční uklizečky začaly rozhodovat o průběhu operací, hluší začali dirigovat symfonie, pologramotní začali spisovat filosofická díla. A mnozí si mysleli, že je to v pořádku. Přehlíželi varovné příznaky. Kultivovaná politika se staletími zkušeností v zádech se stala zajatcem pouliční lůzy, a hle byli tu vůdcové lidu a jejich úderná pěst v podobě SS, Lidových milicí, KGB či Gestapa. Pouliční rváči nastoupili na místa poslanců, ministrů, vyslanců, případně i univerzitních profesorů. Elita byla lynčována, vysmívána, vláčena bahnem. Většina z toho, co představoval hitlerovský a stalinistický režim, má podle mého, toto prosté vysvětlení: prosazení plebejské brutality proti tradiční náročné kultuře. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hlásí se mi nějak víc materialistů

roskruciansky-prunik-sferami.jpgV posledních dnech častěji, než obvykle, se lidé kolem mne označili za materialisty. Přípona -ista je ošemetná: znamená člověka zavázaného nějaké profesi (bagrista, kombajnista) nebo nějaké ideologii. (fašista, nacista, stalinista, islamista). Každý -ismus hrozí, že to bude programové nemyšlení. číst dál