Období: říjen 2009

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dnes jsem euroskeptik

ivan.stampach@seznam.cz (») | 30. 10. 2009 | přečteno: 1524× | komentáře: 0
smkc-eu.jpgPoprvé mám velmi vážné pochybnosti o institucích Evropské unie. Vždy jsem dosud dával přednost civilizovaným nařízením bruselských úředníků proti barbarství české veřejnosti a českých úřadů. Byrokrati z EU nám nepřepisují jen délku, tloušťku a ohnutí eurobanánu. Jejich působení nespočívá jen v tom, že nám zakázali bramborový líh smíchaný s roztokem sachrózy, chemickými barvivy a chemickými aromaty nazývat rumem. Především jejich nařízení chrání náš život, naše zdraví, naše bezpečí, naše vzdělávací možnosti, náš dostup ke kulturním hodnotám a naše práva. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Integrace jako jediná cesta

ivan.stampach@seznam.cz (») | 21. 10. 2009 | přečteno: 1423× | komentáře: 5, poslední: 14. 3. 2010
680px-eu27-2008-european-union-map-svg.pngShoduji se s právníky, kteří říkají, že Lisabonská smlouva nemá vliv na právní osudy dekretů prezidenta republiky přijatých pak Národním shromážděním jako zákony. Ale když už byla vyslovena tato obava, jsem ochoten připustit omyl odborníků. Mohlo by tedy být možné, aby se vyhnaní čeští obyvatelé německého jazyka a jejich potomci domáhali, aby i na ně byla uplatněna lidská a občanská práva. K tomu panu presidentovi a jeho příznivcům za sebe jako občan říkám, že by to bylo dobře. Ne snad, že by se bral domov někomu, kdo dnes v Sudetech bydlí. To prostě možné není a žádný soud by to neumožnil. Ale těšilo by mne, kdyby se potomci lidí, kteří osm set let obohacovali kulturu zemí koruny svatováclavské znovu zpestřili a doplnili český prostor, udělali ho kulturně  bohatším a rozmanitým, a změnili náš fakticky národní stát (i když v ústavě tak definován není) ve stát skutečně občanský. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dvě tváře moci

ivan.stampach@seznam.cz (») | 15. 10. 2009 | přečteno: 1472× | komentáře: 2, poslední: 30. 1. 2010
3b710ab658fb0.jpgNěkteří nově pro sebe objevují náboženství ve specifické roli. Jsou uhranuti božskou mocí. Potřebují kosmického totalitního diktátora, bez nějž jim složitý a nejednoznačný svět nedává smysl. Říkají: Přece musíme pociťovat nad sebou nějakou moc, nemůžeme si dělat, co chceme.  Musíme mít nad sebou bič. Musíme mít naději, že dobro bude odměněno a zlo potrestáno. Jejich náboženství je posvěcením a odůvodněním zcela pozemských mocenských zájmů. Zaručuje poslušnost lidským pokynům, když jsou garantovány shora. Spiritualita v takovém náboženství degeneruje v ideologii, tedy ideové odůvodnění hmatetelné vlády nad lidmi (a věcmi). Nedávno mi jeden takový obdivovatel božké i pozemské moci napsal, že hájím svobodu až k šílenství. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Mají smysly smysl?

horovo-oko_2.jpgJak často slyšíme výzvu a) odpoutat se od smyslů a nespoléhat na ně a jedním dechem vyslovené přání b) soustředit se na smysl všeho, zejména svého života. Jazykovědci by nám asi řekli, že údajný pravý či původní význam slov nehraje roli a jej lze určit podle jejich užívání. Možná by homonymii obou významů slova výrazu smysl pokládali za náhodnou. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Tlusté čáry

ivan.stampach@seznam.cz (») | 10. 10. 2009 | přečteno: 1363× | komentáře: 5, poslední: 8. 12. 2009
cara.jpgDebaty s přáteli z poslední doby mi daly podnět zase jednou se zabývat vztahem k osobní a společné minulosti. Jedno pojetí chce minulost stále připomínat, hlavně nezapomenout na příkoří, nezapomenout na hrdiny. Druhé chce za minulostí udělat příslovečnou tlustou čáru, zapomenout a začít znovu. Nabízí se nám tedy prožívat přítomnost s pozorností upřenou do minulosti nebo hledět do budoucna. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Elitáři

ivan.stampach@seznam.cz (») | 3. 10. 2009 | přečteno: 1675× | komentáře: 0
file-013.jpgV poslední době občas někdo kolem mne přizná elitářské smýšlení. Ještě před pár lety by se to pokládalo za politicky nekorektní. Bylo očekáváno, že člověk bude demokrat každým coulem. A hle, hodnocení společenské struktury a dynamiky bez ideologických brýlí ukazuje, že lid nevládne nikde a že čistě vnějškově by tomu nejblíže byla vláda davu. Její děsivou anatomii popisuje sociální filosof a esejista, poslanec Ústavodárného shromáždění v republikánském Španělsku před Frankovým pučem 1931 - 1935, José Ortega y Gasset (1883 - 1955) ve spisu Vzpoura davů z r. 1930 (česky vyšla v překladu Václava Černého r. 1936). číst dál