Vítám Vás, přátelé, na svém blogu. Rád bych se s Vámi podělil o své úvahy. Chtěl bych se vyjadřovat k duchovním, filosofickým, odborným a politickým tématům. Jsem přesvědčen, že by lidé měli své úvahy o těchto otázkách sdílet. Budu rád, když mé články doplníte svými komentáři.


Chtějí soudit a nevědí, že by mohli být souzeni

ivan.stampach@seznam.cz (») | 19. 5. | přečteno: 50× | komentáře: 0
index_12.jpgV posledních dnech se diskutovalo o návrhu zřídit mezinárodní tribunál pro stíhání zločinů komunismu. Neela Winkelmannová, ředitelka organizace Platforma evropské paměti a svědomí, se měla vyslovit takto: číst dál

Různé křesťanské přátelení

ivan.stampach@seznam.cz (») | 19. 5. | přečteno: 42× | komentáře: 0
images_31.jpgDostal jsem prostřednictvím Facebooku pozvání, abych se v neděli 17. dubna zúčastnil demonstrace tradičně každoročně pořádané pod názvem Pochod dobré vůle. Tentokrát s heslem Kulturou proti antisemitismu. I kdybych se chtěl vyvarovat politických rozepří, mohl bych odmítnout dobrou vůli? Bez ní se nedá udělat ani krok dopředu. Antisemitismus mi byl vždy protivný, nejen proto, že možná mám po biologickém otci židovské předky. Konstantou v mém životě je humanismus a k tomu patří i stejný respekt k různým národům a náboženstvím. číst dál

Andělé mezi monoteismem a polyteismem – religionistický pohled

ivan.stampach@seznam.cz (») | 14. 5. | přečteno: 101× | komentáře: 0
images_30.jpgDonedávna religionistika roubovala náboženskou empirii na zavedená scholastická schémata. Mělo se za to, že o daném náboženství je něco smysluplného řečeno, když je zařazeno do přihrádek profétické – mystické, dějinné – kosmické, světové – regionální, západní – orientální, teistické – neteistické, monoteistické – polyteistické. Religionistika posledních desetiletí zjistila, že tím není řečeno nic nebo velmi málo, protože žitá realita takové schematizaci neodpovídá. číst dál

Může spiritualita posloužit vědě?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 7. 5. | přečteno: 137× | komentáře: 0
images_28.jpgSpiritualitu věda dlouho opomíjela. Nezabývala se jí ani religionistika, i když by jí měla být tematicky nejblíže. Religionistika dávala přednost náboženským systémům, které předpokládala a u kterých mohla identifikovat zavedené schéma, totiž posvátné spisy, nauku, etiku, obřady, duchovenstvo, rozšíření a větvě. Spiritualita jako cosi neurčitého, nedefinovaného religionistice unikala. číst dál

Aliance neználkovství Lidových novin a krajní pravice

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 5. | přečteno: 130× | komentáře: 0
index_11.jpgSobotní Lidové noviny vyšly s výrazným titulkem na první stránce: Islám odporuje naší ústavě. V textu článku jsme se mohli dovědět, že je to výrok Frauke Petryové, předsedkyně politické strany Alternativa pro Německo, která poskytla Lidovkám exkluzivní rozhovor. číst dál

Římský Kocourkov

ivan.stampach@seznam.cz (») | 26. 4. | přečteno: 150× | komentáře: 0
halik-duka.jpgNení tak vzdálená doba, kdy kritikům současného establišmentu Tomáš Halík vzkazoval, že jsou nezralí a že by se měli spíše zamyslet nad sebou. Po zločinném útoku náboženských fanatiků na redakci pařížského satirického časopisu Charlie Hebdo cosi naznačoval o imunitě náboženských autorit vůči ostré kritice a výslovně odmítl ztotožnit se s obětmi a pozůstalými v době, kdy pařížskými ulicemi společně na protest pochodovali hodnostáři římskokatolické církve, rabíni a imámové. číst dál

Zahájli třídní boj?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 17. 4. | přečteno: 134× | komentáře: 0
cantor-class-warfare.jpgNa webové prezentaci Česká justice zveřejnili tento týden zprávu o chystané změně některých paragrafů trestního zákoníku. Jeho § 355 dosud stíhá ty, kdo veřejně hanobí národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, a dále pak též skupinu osob pro skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že někdo je skutečně nebo domněle bez vyznání. číst dál

Koho hubí korektnost?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 14. 4. | přečteno: 126× | komentáře: 0
ca20140814eda-870x379.jpgMinistr Milan Chovanec v sobotním rozhovoru pro Novinky.cz řekl o Evropské unii: „Problém EU je, že ji řídí úředníci. Nejsou tam osobnosti, které by Evropu někam posunuly. Je to neustálá změť a debata, ve které každý hlídá každého, aby nepřesáhl mantinely politické korektnosti. To je zhouba Evropy.“ Bylo by možno zvážit jeho stesk ohledně absence osobností. Úředníci, kteří mu vadí, jsou však pro stát i pro Unii potřební. Je komické, když se šéf mohutného úřednického aparátu, jakým je celý rezort vnitra, veze na populistické vlně odporu k úředníkům. číst dál

Křesťanství jako zkáza antiky?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 11. 4. | přečteno: 134× | komentáře: 0
4115e50595833c47770e0f7b31ec5802.jpgV poslední době se setkávám s tím, že se znovu vyzvedla myšlenka J. S. Machara o křesťanství jako "jedu z Judey". Spolu s tím se představuje jako zkáza antické kultury. K tomu si dovolím těchto pár poznámek nabízejících alternativní pohled: číst dál

Potřebujeme církve a dogmata?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 7. 4. | přečteno: 132× | komentáře: 0
images.pngPane Jiří Vyleťale, děkuji Vám, že jste se vyslovil k mému článku s velikonoční tematikou. Respektuji Vaše stanovisko, dovolte však, abych Vám blíže vysvětlil, co mne vede k vyjádření na konci článku, na něž jste též reagoval. Ocenil jsem vděčně, že „v tom podivuhodném velikonočním konfliktu velkopátečních sil smrti s novými jarními silami života stojíme na kristovské straně“, a vyslovil jsem se, že k tomu „vůbec k tomu nepotřebujeme církevní autority a dogmata“. číst dál

Smrt s život v úžasném souboji

ivan.stampach@seznam.cz (») | 28. 3. | přečteno: 146× | komentáře: 0
santa-cena-teologia-liberacion.jpgJežíš, jak je tato postava známa z evangelií a z celého Nového zákona, stojí na straně člověka. Ve zdánlivém konfliktu mezi nárokem Boha a člověka na nás, straní člověku. Bůh jeho národu přikázal slavit sobotu jako den odpočinku. Ježíšovi učedníci jednou možná porušili detaily předpisů o sobotním klidu a náboženské autority mu to vyčítaly. Ježíš řekl cosi nenápadného, ale ve své době revolučního: Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. (Mk 2, 27) číst dál

Různé podoby zasvěceného života (Klášterní křesťanství a jeho obdoby v mimokřesťanských náboženstvích)

ivan.stampach@seznam.cz (») | 17. 3. | přečteno: 209× | komentáře: 0
mitwgroup2.jpgV některých náboženstvích se vyskytují jednotlivci a komunity, pro něž je duchovní život celoživotním programem. Známe to nejvíce z fenoménu, který římskokatolická církev označuje jako zasvěcený život, a jeho obvyklou podobou jsou klášterní komunity. Podobná praxe existuje ve všech tradičních církvích (staro-bylých východních a pravoslavných) a k její obnově došlo i v církvích protestantských. Analogií k němu jsou indičtí sádhuové a sannjásinové, buddhističtí mniši a v jistém smyslu i islámské súfi jské řády. Článek popíše a srovná různé formy tohoto života v křesťanství s náhledem na mimokřesťanské analogie. číst dál

Mohu si dovolit být bezradný?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 14. 3. | přečteno: 162× | komentáře: 0
index_10.jpgV rychlém sledu se vrší témata a očekává se, že k nim člověk zaujme stanovisko. Je tu norská kauza a s ní otázka, kdy hájím právo dítěte na bezpečí a rozvoj osobnosti v krajním případě i proti rodičům a kdy si zaslouží ochranu rodina vůči chladně neosobnímu úřadu. číst dál

Dialog o transformaci z r. 2011

ivan.stampach@seznam.cz (») | 5. 3. | přečteno: 162× | komentáře: 0
stampach_2.png*1946 český religionista, od roku 2000 vysokoškolský pedagog působící na Univerzitě v Pardubicích, od roku 1998 místopředseda správní rady nadace Světový étos, z jeho knih: Přehled religionistiky (2008), Po nových stezkách ducha (2010). číst dál

Nová kapitola vztahů

ivan.stampach@seznam.cz (») | 26. 2. | přečteno: 206× | komentáře: 0
750.jpgHistorická paměť je trestuhodně krátká a proto mainstreamoví žurnalisté přivítali setkání římského papeže Františka a moskevského patriarchy Kirilla jako přelomovou událost. Některé české zprávy, tradičně promíchané s komentáři, jakoby naznačovaly, že pravoslaví a římskokatolická církev se tu setkávají poprvé od takřečeného velkého schizmatu. Tedy od události r. 1054, která navázala na dřívější konflikty už v 9. století a na kterou následovalo další odcizování. Od té doby se historická většina křesťanstva (už předtím ovšem oddělená od Apoštolské církve Východu a od církví, které neakceptovaly chalkedonský sněm r. 451) rozchází podle linie kulturních rozdílů v Římské říši (a jejím okolí). Jako samostatné církve začínají vystupovat západní latinští a východní byzantští křesťané. číst dál

AKTUALITY
Poslední příspěvky
Úpravy 0 ivan.stampach@seznam.cz 15.4.16 00:48
Sdělení pro čtenáře 2 ivan.stampach@seznam.cz 8.5.13 23:21