Články od ivan.stampach@seznam.cz

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Bible nečekaně aktuální

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 12. | přečteno: 79× | komentáře: 0
parabible.jpegPro současné masivní opouštění tradičního křesťanského prostředí bývá jako argument užívána také Bible. Že je výrazem překonané patriarchální kultury nepřijatelné pro člověka žijícího podněty moderního demokratického humanismu. Na četných místech vybízí ke krutému násilí. Hovoří o přírodě mytologicky, způsobem vlastním starověkému člověku a mnoho křesťanů dává hlasitě najevo, že to považuje za závazné. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Chanuka a advent - nejen sentiment?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 12. | přečteno: 41× | komentáře: 0
index_22.jpgVčera se na věncích na stolech křesťanských domácností a po západu slunce na osmiramenných svícnech v oknech židovských domovů rozsvítila první svíčka. Pokračuje to dalšími třemi adventními nedělemi a dalšími sedmi dny chanuky. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Poeticky zrcadlený Východ a Západ

ivan.stampach@seznam.cz (») | 3. 12. | přečteno: 38× | komentáře: 0
images_3.jpegNěkdy si přejeme svět zrcadlit, ať je v našich slovech a činech takový, jaký je. Chtěli bychom ustoupit do pozadí a být spíše zprostředkovateli skutečnosti. Byla by to nepředpojatá filosofická spekulace (latinsky speculum – zrcadlo). Jsme však tvořivé bytosti a čirá objektivita chladné kovové vrstvy nanesené na sklo není tak zcela našim způsobem, jak svět žije námi zprostředkován. Řeč o zrcadlech v názvu knihy a vícekrát v jejím textu vzbuzuje zvídavost, ne-li zvědavost. Jak to autor myslí?Adam Borzič přiznává podnět pro nesnadnou, několik let trvající práci na této své čtvrté samostatné bá... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Desmond Tutu, trochu jiná církev

ivan.stampach@seznam.cz (») | 21. 11. | přečteno: 73× | komentáře: 0
index_6.jpegVčera se dožil věku 86 let Desmond Tutu, dlouholetý anglikánský biskup a pak arcibiskup nejprve v Lesothu, pak v Johannesburgu a v Kapském městě. Tohoto laureáta Nobelovy ceny za mír (1984) je radno připomenout nejen pro jeho mezinárodní věhlas, ale též jako reprezentanta jiného modelu církevní autority, než jakou zažíváme v současnosti v českém prostředí. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Světlo a tma v politice

ivan.stampach@seznam.cz (») | 21. 11. | přečteno: 74× | komentáře: 0
img-20180408-141357_2.jpgNaše zeměpisná poloha nám skýtá záminku k neustálé nespokojenosti. Nemám na mysli pozici na západovýchodní linii. Role mostu mezi Východem a Západem, s níž snad přišel Eduard Beneš, se neosvědčila. Spíš se svádí boj o to, je-li naším regionem smutně proslulá CEE, resp. chceme-li se s Janem Kolárem opírat o mocné to tam dubisko. Nebo se spolu už s Kolárovým mladším současníkem Karlem Havlíčkem Borovským politickému snění o všeslovanské jednotě vysmějeme a budeme demokratickým a liberálním Západem. Nejde o nějakou abstraktní filosofii dějin. O tom se rozhoduje v posledních letech v každých volbách. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Etika odpovědosti a etika svědomí?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 21. 11. | přečteno: 63× | komentáře: 0
images_2.jpegZmizení investigativního novináře Džamála Chášukdžího, který vstoupil do prostoru saúdského velvyslanectví v Ankaře a budovu neopustil, tedy pravděpodobně jeho vražda personálem ambasády, znovu klade před politiky, včetně evropských a českých, téma vztahu morálky a politiky. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Přehledně o průkopnicích duchovní služby

ivan.stampach@seznam.cz (») | 21. 11. | přečteno: 63× | komentáře: 0
234640.jpgV křesťanských církvích podobně jako v jiných náboženstvích a jejich organizacích byly po staletí ženy na vedlejší koleji. Bylo tomu tak navzdory podnětům pro stejnou důstojnost žen a mužů, jež jsou k nalezení v pramenech křesťanské víry. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Prakticky, věcně a srozumitelně o islámu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 21. 11. | přečteno: 65× | komentáře: 0
mendel-muslimove.jpgV situaci (dnes snad již opadající) vlny migrace z regionů s převládajícím islámem nastala nouze o nepředpojaté, přehledné informace o tomto náboženství. Z různých doplňujících se zorných úhlů se doposud na tuto potřebu podívali spolehliví autoři. Sympatizující, uměřené hodnocení islámu a jeho srovnání s křesťanstvím zprostředkoval českým čtenářům Luboš Kropáček (Duchovní cesty islámu, 2006) ještě před nástupem této nové vlny (1 vydání již 1993). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Otevřený dopis Petru Piťhovi

img-2788-1.jpgPane Piťho! Asi Vás tímto oslovením nepotěším. Kdysi jsme si tykali, ale v tom nemíním pokračovat. Nemohu ani napsat „vážený pane Piťho“, protože bych lhal. Nevážím si Vás. Přesně řečeno, vážím si Vás jako člověka, připisuji Vám stejně jako každému jinému, od všemožných svatostí a eminencí, milostí a excelencí až po posledního ubožáka nebo lotra stejnou lidskou důstojnost. Lidství, lidská subjektivita, člověk jako osoba si zaslouží respekt. Ale jaksi vážnost navíc vůči Vám je ta tam. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Opět židozednářské spiknutí? Tentokrát na akademické půdě

ivan.stampach@seznam.cz (») | 12. 10. | přečteno: 151× | komentáře: 0
10338-llbvoe.jpgŽidovský tiskový a informační servis (ŽTIS) shrnul a doplnil informaci, která se poprvé objevila na konci září. Jedna ze 46 soukromých vysokých škol akreditovaných v České republice, Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) ve svém programu Univerzita třetího věku vyučuje předmět Tajné společnosti. Vzhledem k tomu, že nejde o řádný studijní běh, nýbrž o doplňkový program zaměřený na vzdělávání veřejnosti, může předmět vyučovat mostecký podnikatel Ing. Jaroslav Srkal. Výuka je jinak na vysokých školách podmíněna akreditací a výběrovým řízením. Vyžaduje se kvalifikace v daném oboru (doktorát nebo provizorně příprava k němu). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak je to u mne s národem?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 26. 9. | přečteno: 204× | komentáře: 0
20160131124557-eu-hodiny.jpgNetroufám si o národě teoretizovat. Musel bych rozlišit český národ daný asi jazykem, a třeba švýcarský národ, který mluví třemi jazyky sousedů a několika dalšími domácími. Jakým jazykem jsou dány národy jako Irové nebo Židé, z nichž velká část svým jazykům (irštině a hebrejštině) nerozumí, natož aby jím mluvili? Nemyslím, že by národ v etnickém (jazykovém) smyslu byl dán jaksi přírodně, kdežto národ ve smyslu „lid“, „obyvatelstvo“ byl politickým produktem. I etnikum je politickým konstruktem. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Proroci postutopického radikalismu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 17. 9. | přečteno: 170× | komentáře: 0
0048840222-proroci-postutopickeho-radikalismu-mc-a101v0f18499-v.jpgV těchto dnech vychází publikace, která reaguje na krizi tradičního uspořádání západní společnosti založeného na tržní ekonomice a na kombinaci liberálních a demokratických principů. Vůči těmto hodnotám se nabízejí alternativy. Někdy se to děje pouze ve smyslu „technologie moci“ či bezprostředního prosazování partikulárních zájmů. Proti zavedenému systému však vystupují i směry usilující o konzervativní restauraci nebo naopak o reformu rozšiřující svobodu a rovnost z oblasti občanské i do oblasti ekonomicko-sociální. Jsou to tendence radikální a jsou intelektuálně zprostředkovány ve filosofii, náboženství a umění. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Publikace o křesťanské komunitě v moři islámu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 9. | přečteno: 187× | komentáře: 0
www-st-takla-org-noahs-ark-coptic-icon-01flyer.jpgAktuální otázka soužití islámské komunity v západním světě s většinou spjatou nábožensky a kulturně s křesťanstvím, vyvolává zájem i o to, jak se žije tradičním, po staletí existujícím menšinovým křesťanským církvím mezi muslimy (Sýrie, Libanon, Jordánsko, Palestina). Společenství koptů (bereme-li je jen jako náboženství) či Koptů, (přijmeme-li tezi, že jde o etnikum) tvoří nějakých 7-10 % obyvatel této země a žijí ponejvíc v horním Egyptě (na jihu) a ve velkých centrech u Středozemního moře. Jejich tradičním centrem je Alexandrie (arabsky Al-Iskandarija), i když ve skutečnosti papež Koptů, v současnosti Tawadros (Teodor) II. sídlí v Káhiře. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Krok k otevření svobodného zednářství ženám?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 11. 8. | přečteno: 375× | komentáře: 0
hqdefault_2.jpgSpojená veliká lóže Anglie, která má neformálně vůdčí roli v celosvětově (i u nás) výrazně většinovém čistě mužském tradičním svobodném zednářství, rozhodla podle dostupných zdrojů, že bratří mají podpořit členy řádu, kteří podstoupili proceduru změny pohlaví. Zůstávají i jako ženy členkami lóže a celého řádu.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ztráta a znovuobjevení božství

ivan.stampach@seznam.cz (») | 10. 8. | přečteno: 349× | komentáře: 0
buddha-jesus.jpgJežíš, který jedná s lidmi lidsky, s respektem, který stojí na straně slabých a chudých, který učí jednat humánně, je mým Mistrem. Ukazuje mi, jak žít v osobních vztazích a ve společenském životě. číst dál