Články od ivan.stampach@seznam.cz

Papež a náboženský portrét Iráku

ivan.stampach@seznam.cz (») | 15. 3. | přečteno: 86× | komentáře: 0
117455519-6d2bb0f5-7063-4c2e-88be-aa3797269272.jpgPapež František navzdory pandemii a bezpečnostním rizikům navštívil Irák. V předvečer příletu Iráčanům vzkázal: Přicházím k vám jako poutník míru, abych zopakoval, že jste všichni bratři. Přicházím jako poutník míru hledající bratrství a hnán touhou společně se modlit a kráčet také s bratry a sestrami z jiných náboženství. číst dál

Čeští ateisté a sčítání lidu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 15. 3. | přečteno: 80× | komentáře: 0
logoateiste.jpgSpolek Ateisté ČR vyzývá čtenáře svého webu, aby se ve sčítání lidu, které proběhne letos po deseti letech, tentokrát k půlnoci z 25. na 26. března, přihlásili k ateismu. Nelze se tomu divit. Všechna náboženská uskupení a jiné názorové skupiny by byly rády, kdyby sčítání dokázalo jejich úspěch. číst dál

Další setkání k Týdnu mezináboženské harmonie

ivan.stampach@seznam.cz (») | 15. 3. | přečteno: 71× | komentáře: 0
interfaith-week1-1.jpgBrzy po týdnu modliteb za jednotu křesťanů, vždy v prvním únorovém týdnu, probíhá Týden mezináboženské harmonie. Navrhl ho v roce 2010 jordánský král Abdullah II. a spolu s ním princ Ghazi bin Muhammad Organizaci spojených národů, a ta se stala jeho každoročním pořadatelem. Je míněn jako příležitost k podpoře harmonie mezi lidmi nezávisle na víře. číst dál

Nic nás neodloučí

ivan.stampach@seznam.cz (») | 28. 2. | přečteno: 250× | komentáře: 0
97425783-hand-lettering-it-is-no-longer-i-who-live-but-christ-lives-in-me-bible-verse-christian-poster-new-te.jpgSokolovský farář Církve československé husitské Lukáš Bujna mě pozval, abych řekl krátkou úvahu nad biblickými texty při online večerních chválách, které dnes, v poslední únorový den, vedl. Vděčně jsem pozvání přijal a pokusil jsem se k dále uvedeným dvěma čtením něco říct. Zde je to v písemné podobě.  číst dál

Českobratrská církev evangelická uspořádala diskusi o homosexualitě

ivan.stampach@seznam.cz (») | 18. 2. | přečteno: 207× | komentáře: 0
kisspng-homosexuality-same-sex-marriage-lgbt-same-sex-rela-puberty-cliparts-5a771dc21c7040-2243816515177558421165.jpgV posledních desetiletích, určitě po celou druhou polovinu minulého a v uběhlých prvních dvou dekádách našeho století se mluví otevřeněji o tématech, která byla dříve tabuizována. Jedním z nich je lidská sexualita v kontextu lidské osobnosti a sociálních vztahů. Pozornost vzbuzují i různé menšinové erotické preference, nejvíce z nich snad partnerské soužití osob stejného pohlaví. číst dál

Novinky v Byzantském katolickém patriarchátu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 18. 2. | přečteno: 174× | komentáře: 0
elias-1536x860.jpgNedávno jsme informovali o posledních návrzích registrací církví nebo náboženských společností v Česku za rok 2020. K dříve odmítnutým též patří subjekty pod názvy Ukrajinská řeckokatolická církev (zamítnuto 3. 10. 2004) a Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev (25. 5. 2011). Je pravděpodobné, že jde o stejnou iniciativu, která vystupuje pod jménem Byzantský katolický patriarchát. číst dál

Encyklopedie českých náboženských organizací jako zárodek religionistické encyklopedie

ivan.stampach@seznam.cz (») | 18. 2. | přečteno: 148× | komentáře: 0
96506836-1536x1087.jpegNa síti je již několik měsíců dostupný výsledek autorské práce prof. Zdeňka R. Nešpora, PhD. a doc. PhDr. Zdeňka Vojtíška, ThD. nazvaný Religionistická encyklopedie. Pod takovým názvem bychom si mohli představovat encyklopedii religionistiky jako oboru, jejích osobností, pracovišť, projektů, přístupů a metod. O to zřejmě autorům nejde. Půjde nejspíše o encyklopedii náboženství, tedy toho, čím se religionistika zabývá, při vší nejednoznačnosti toho, co náboženství je a co nikoli, co vše pod tento pojem spadá, a co už ne. Pro danou chvíli jde o soubor hesel na téma křesťanských církví a jiných náboženských společností registrovaných u nás k datu publikace, včetně posledního zatím registrovaného Společenství buddhismu v České republice. číst dál

Proběhly týdny modliteb za jednotu křesťanů

ivan.stampach@seznam.cz (») | 18. 2. | přečteno: 147× | komentáře: 0
odair-nr-1.jpegLetos stejně jako v uplynulých letech a desetiletích proběhl ve dnech 18. – 25. ledna Týden modliteb za jednotu křesťanů. Tentokrát byl jeho program přizpůsoben pandemii covidu. Doposud míval tu podobu, že například v daném sídle se konala podle společného programu setkání křesťanů tam zastoupených vyznání s tím, že hostitelé se vystřídali. Ve větších městech na všechny nedojde a dostane se na každou denominaci postupně během delší doby. číst dál

Ženy mohou v římskokatolické církvi nově zastávat službu akolyty a lektora

ivan.stampach@seznam.cz (») | 18. 2. | přečteno: 121× | komentáře: 0
20181224-175827-1536x1152.jpegV současném křesťanstvu probíhá spor o službu žen v církvi. V některých protestantských církvích se objevovaly první ženy v kazatelské či pastorské službě již od 18. století. V posledních desetiletích se postupně prosazuje služba žen i v v těch z nich, které zachovaly služebné kněžství v třístupňové hierarchii, tedy službu biskupů, presbyterů a jáhnů s apoštolskou posloupností. Tak tomu je v současnosti ve skandinávských luterských církvích a v části anglikánského společenství (Anglie a Wales, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland). číst dál

Sto let od narození Felixe M. Davídka

ivan.stampach@seznam.cz (») | 18. 2. | přečteno: 168× | komentáře: 0
typknezskrytecirkveanovechapaniknezstviprikladfelixedavidkaaspolecenstvikoinotes.jpegDnes je to sto let ode dne, kdy se v Chrlicích (dnes součást Brna) narodil Felix Maria Davídek, který se významně podílel na životě římskokatolické církve v jejích utajených aktivitách za komunistického režimu. číst dál

Univerzální Kristus pro naši dobu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 18. 2. | přečteno: 150× | komentáře: 0
rohr-obalka-1.jpegDonedávna jsme slýchali, že současnému člověku, možná to byla už generace našich rodičů a prarodičů, nic neříká Kristus víry vyjádřený mýtopoetickým jazykem původem z prostředí helenizovaného judaismu a že se musíme pečlivě propracovat k historickému Ježíši z Nazareta. V této moderní snaze vrátit se od koncepcí k faktům ovšem vznikla celá sada historických Ježíšů. Jen některé podle preferencí autorů: Ježíš – lidový léčitel, Ježíš – zakladatel židovské komunity podobné tehdejším Esejcům, Ježíš – prorok budoucího věku, Ježíš – osvoboditel od římské nadvlády nebo Ježíš – sociální reformátor. číst dál

Láska vítězí - nová podoba evangelikálního křesťanství

ivan.stampach@seznam.cz (») | 18. 2. | přečteno: 134× | komentáře: 0
index-1.jpegMnoha lidem blokuje cestu ke křesťanství pojetí Boha, který posílá lidi do pekla. Ve smrti mají zakusit opuštění a zavržení. Katechismus katolické církve (1997) to vyjadřuje slovy: Církev ve svém učení potvrzuje existenci pekla i jeho věčnost. Duše těch, kteří umírají ve stavu smrtelného hříchu, sestupují ihned po smrti do pekla, kde snášejí pekelné tresty, „věčný oheň“. Hlavním trestem pekla je věčné odloučení od Boha. číst dál

Jiří Cieslar

ivan.stampach@seznam.cz (») | 8. 2. | přečteno: 218× | komentáře: 0
jcieslar-kzn2.jpgDnes by bylo sedmdesát Jiřímu Cieslarovi. Setkával jsem se s ním napřed (1979-1989) v podzemní Societas incognitorum eruditorum (Společnosti neznámých vzdělanců), kde jsme vydávali v deseti kopiích a v okruhu důvěryhodných lidí půjčovali desetkrát za rok vycházející Acta incognitorum. Pořádali jsme bytové přednášky. Chodili jsme na dobré divadelní inscenace především malých, alternativních souborů, na koncerty a do přírody. číst dál

Vyjádření k práci Emila Páleše

ivan.stampach@seznam.cz (») | 26. 1. | přečteno: 255× | komentáře: 0
emil-pales-sofiolog-300x300.pngSleduji dlouhodobě práci RNDr. Emila Páleše, C.Sc., jehož texty se tematicky částečně týkají mého oboru, tedy religionistiky. V tomto oboru působím jako docent a (vzhledem k věku externě) spolupracuji s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice a se dvěma fakultami Karlovy univerzity v Praze. číst dál

Pozice náboženství v Polsku se mění

ivan.stampach@seznam.cz (») | 4. 12. 2020 | přečteno: 578× | komentáře: 0
info-elblag-pl-59550-elblaski-strajk-kobiet.jpgPodle nedávných informací polského Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, analogie českého STEMu, dochází k dramatickým změnám vztahu tamní veřejnosti k náboženství. O něčem podobném svědčí rovněž odhalení skandálů v nejvyšších patrech polského kléru. Dotklo se to bývalého vratislavského arcibiskupa, kardinála Henryka R. Gulbinowicze, a osobního sekretáře papeže Jana Pavla II. po celou dobu jeho pontifikátu kardinála Stanisława Dziwisze. Pochybnosti byly vzneseny dokonce i o roli Jana Pavla II. v některých kauzách. Probíralo se to podrobněji v neděli 15. listopadu v pořadu Vertikála na Českém rozhlasu Plus. Dotud nedotknutelné autority jsou postupně za účasti Svatého stolce káceny. číst dál