Období: únor 2012

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Potíže s jednosměrkami

ip4b.gifČas trhl oponou. Ti z obyvatel ČR a západního světa vůbec, kterým v žilách koluje ještě trochu občanské krve, se vzpamatovali. Statisíce lidí se nenechalo zastrašit ani vysmát, a dokud nepropukly arktické mrazy, okupovali ulice a náměstí, nebo se aspoň shromažďovali a pochodovali, aby řekli vládám, a nejen vládám, nýbrž i systému své hlasité a jednoznačné Ne. Na Slovensku vyšly do ulic tisíce lidí bez ohledu na zimu, aby vyslovili hněv a touhu po změně. Na Islandu šli ještě dál. V tak malé zemi je to snad trochu snazší. Řekli tamní Gorile, že už to stačilo, bez okolků poslali v této zemi s nicotnou kriminalitou zloděje s bílými límečky za mříže, změnili téměř ze dne na den ústavu a doufejme, že se jim podařilo rozžehnat se i jen s náznaky toho, co u nás propuklo naplno, totiž se systémovou korupcí. Vyrovnali se s rozkladem demokratických politických struktur. číst dál