Období: rok 2022

Spor o suverenitu maltézského řádu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 25. 7. | přečteno: 80× | komentáře: 0
john-t-dunlap-ordre-de-malte-e1658240453780.jpgCírkev římskokatolická na rozdíl od všech ostatních křesťanských církví si nárokuje postavení subjektu mezinárodního práva. Je absolutistickou monarchií s voleným vládcem, jímž je papež. Kardinálové mají v diplomatickém protokolu pozici následníků trůnu. V čele Římské kurie je papežem jmenovaný kardinál státní sekretář. Tento jeho titul nesouvisí se státem Vatikán, který má své vedení. Svatý stolec, tedy papež spolu s kurií má diplomatické zastoupení u států, přičemž jeho diplomaté se označují jako nunciové. Státy mají zastoupení u Svatého stolce. Česká republika má v Římě dva velvyslance. Jeden ji zastupuje u Italské republiky a druhý u Svatého stolce, Republiky San Marino a maltézského řádu. číst dál

Bůh a pelikáni – teologie úcty k životu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 25. 7. | přečteno: 74× | komentáře: 0
maxresdefault_6.jpgTeologie navzdory svému názvu nehovoří jen o Bohu. Je lidským dílem a člověk v ní vypovídá sám o sobě. Její součástí je etika. Obvykle je to etika voluntaristická, podle níž dobré je to, co Bůh přikazuje. Všemocná Boží vůle se setkává a utkává s vůlí lidskou, která se jí podřídí. Nedává člověku právo se ptát, proč Bůh, a nutno připomenout, že vždy prostřednictvím lidských autorit, něco přikazuje. číst dál

Odhalené zneužívání u amerických jižních baptistů

ivan.stampach@seznam.cz (») | 25. 7. | přečteno: 75× | komentáře: 0
baptist.gifKauzy pohlavního zneužívání mladistvých bývají spojovány hlavně s Církví římskokatolickou. Její kněží latinského, západního ritu a všichni její biskupové mají předepsaný celibát. Má se za to, že chybějící partnerské soužití obrací jejich pozornost k dětem nebo mladým dospívajícím. číst dál

Nový pohyb v ukrajinském pravoslaví

ivan.stampach@seznam.cz (») | 25. 7. | přečteno: 66× | komentáře: 0
3-article-6885999.jpgO náboženském zázemí ruské invaze na Ukrajinu jsme zde již psali. Informovali jsme, že ani Ukrajinská pravoslavná církev jako součást Moskevského patriarchátu nezůstala vůči agresi lhostejná. Její představitel metropolita Onufrij hned na začátku války odsoudil ruský zásah jako bratrovražedný. číst dál

Před dvaceti lety odešel český mystik

ivan.stampach@seznam.cz (») | 17. 7. | přečteno: 103× | komentáře: 0
hqdefault-1.jpgMystika se představuje jako duchovní zkušenost bezprostředního a osobního setkání s božskou skutečností. Může zahrnovat odpoutání od smyslového vnímání a všech rušivých představ. Mystik směřuje ke zkušenosti setkání, sjednocení, nebo dokonce splynutí s Absolutnem. Někdy není výslovně řeč o osobním Bohu, který je charakteristický pro křesťanství (a další dvě abrahámovská náboženství), spíše jde o prožitek zklidnění, hloubky a celistvosti. V tomto smyslu sotva může být masová. číst dál

Změna na pražském stolci: koncepční, nebo jen personální?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 17. 7. | přečteno: 91× | komentáře: 0
img-0829.jpgV pátek 13. května v poledne Vatikán oficiálně oznámil, že dosavadní olomoucký arcibiskup Jan Graubner byl jmenován arcibiskupem pražským. Stává se tím nejen ordinářem pražské arcidiecéze, ale i metropolitou české církevní provincie. Ta se pokrývá víceméně s historickým územím Čech. Kromě pražské arcidiecéze zahrnuje čtyři diecéze označované jako sufragánní, českobudějovickou, plzeňskou, litoměřickou a královéhradeckou. číst dál

Znamená nový nuncius v Česku blízké jmenování pražského arcibiskupa?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 17. 7. | přečteno: 81× | komentáře: 0
fb-img-1494706593296.jpgV neděli 1. května tiskové středisko Svatého stolce oznámilo, že novým nunciem pro Českou republiku byl jmenován arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, který se narodil 18. prosince 1956 v Nigérii. Vystřídá Charlese Daniela Balva, který po třech letech působení odchází na církevně asi důležitější post nuncia pro Austrálii. Tam se římští katolíci počítají na miliony, v Česku na statisíce. číst dál

Je Rudolf Adámek zcela zapomenut?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 17. 7. | přečteno: 88× | komentáře: 0
rudolf-adamek-mysticky-vyjev-ol-pl-cca-1915-9cb2e9fc-7225-4399-9b70-d9328d88221a.jpegDne 9. května uplývá sto čtyřicet let od narození dnes tolik nepřipomínaného malíře, grafika a ilustrátora Rudolfa Adámka (1882–1953). Slovníky o něm uvádějí, že byl hluboce věřící a postupně se přikláněl k mystice. Často se zabýval náměty ze života Ježíše Krista. Možná patřil k těm, kteří hledali světelné záplavy, jak to čteme v jedné z esejí u Otakara Březiny. číst dál

Sto let od narození zakladatele Comunione e Liberazione

ivan.stampach@seznam.cz (») | 17. 7. | přečteno: 77× | komentáře: 0
don-giussani.jpgKdyž se do nenávratné minulosti propadla myšlenka křesťanstva jako Boží obce, jako komunity spravované dvěma svrchovanými mocemi, nadřazenou papežskou a jí poddanou mocí císařskou, když se neprosadil diktát papeže, který v 11. století výslovně požadoval Řehoř VII., došlo k odcizení civilizace a církve. Vzdělání, filosofie, umění, věda a správa věci veřejných se od začátku novověku postupně prohlašovaly za sekulární, nezávislé na náboženství. číst dál

Kauza zneužívání dosáhla nejvyšších pater

ivan.stampach@seznam.cz (») | 17. 7. | přečteno: 82× | komentáře: 0
ratzinger-cardinal-joseph-bibliography-of-the-pre-papal-writings-of-benedict-xvi-edited.jpgKauza pohlavního zneužívání mladistvých kněžími římskokatolické církve ožívá při různých příležitostech a mohlo by se zdát, že už bylo vlastně řečeno vše. Je bohužel třeba se k ní vracet, protože duševní následky bývají celoživotní. Zneužití ovlivňuje hodnotové schéma člověka ve vztahu k partnerskému soužití, objevují se však také těžké deprese, poruchy vnímání sebe sama, přetrvávající pocity viny a méněcennosti. Závažnost traumatu vede k tomu, že zneužití se chápe jako „vražda duše“. číst dál

Devadesátiny profesora a mága Milana Nakonečného

ivan.stampach@seznam.cz (») | 17. 7. | přečteno: 88× | komentáře: 0
maxresdefault-edited.jpgProf. PhDr. Milan Nakonečný dnes zahajuje desáté desetiletí svého bohatě rozmanitého života. Zahájil ho v Horažďovicích a s jižními Čechami je i při svém působení na Karlově univerzitě trvale spjat. Žije v Táboře. číst dál

Filosofická esej na téma knihy

ivan.stampach@seznam.cz (») | 17. 7. | přečteno: 76× | komentáře: 0
jachym-gondas-pro-ni-edited.jpgKřesťanství bývá charakterizováno jako náboženství knihy, i když v silném smyslu to platí zejména o islámu. V křesťanské historii se božské Slovo projevuje v Bibli, je však také vtěleno jako člověk Ježíš. Jako jeho slova a jeho příběh. A jako jeho dílo vykoupení je zpřítomňováno v liturgických úkonech. Nicméně reformační křesťanství se vrátilo k Bibli jako knize knih. Svátosti v něm nemají samostatnou existenci. Svátost je viditelné Slovo, čtení z Bible je slyšitelná svátost. číst dál

Thích Nhất Hạnh spočinul v parinirváně

ivan.stampach@seznam.cz (») | 17. 7. | přečteno: 87× | komentáře: 0
tnh-2-760x400.jpgDne 22. ledna zemřel v Huế ve Vietnamu ve věku pětadevadesáti let buddhistický mnich Thích Nhất Hạnh, vedle 14. dalajlamy Tändzina Gjamccho asi nejvýznamnější postava současného buddhismu. číst dál

Další podrobnosti o náboženství v loňském sčítání lidu

ivan.stampach@seznam.cz (») | 17. 7. | přečteno: 87× | komentáře: 0
scitani2-1536x516.jpgV současnosti jsou v publikovaných datech Českého statistického úřadu o loňském sčítání lidu k dispozici údaje o počtu obyvatel Česka, kteří se přihlásili k dalším náboženským směrům a společnostem, kromě tří nejpočetnějších, o kterých jsme již referovali. číst dál

Co očekávat od nového pražského arcibiskupa?

ivan.stampach@seznam.cz (») | 19. 6. | přečteno: 160× | komentáře: 0
47373.jpgOd Jana Graubnera jako nového pražského arcibiskupa, který bude oficiálně nastolen 2. července, se očekávají změny v postojích Církve římskokatolické v České republice, včetně jejího vztahu k občanské společnosti. číst dál