Budou vyhánět živly?

Napsal ivan.stampach@seznam.cz (») 8. 9. 2014 v kategorii Politické aktuality, přečteno: 1606×
Zivly.jpg

Když v Praze kráčíte zdola od křižovatky Otakarova na náměstí pojmenovaném dříve po Janu Ladislavu Riegrovi a od padesátých let minulého století po komunistických novinářích a politicích bratrech Ottovi a Viktorovi Synkových, spočine v těchto předvolebních dnech oko na poutači napjatém na konstrukci vedle tramvajové zastávky. Vidíme tam rozmlženou fotografii chudáka v mikině s kapucí sedícího na zemi a opírajícího se o stěnu domu a nápis Z Nuslí vyženeme pouliční živly.

Foto Roman Sikora

Rozuměl bych příslibu kandidátů do obou pražských stupňů samosprávy, do zastupitelstev padesáti sedmi samosprávných městských částí i do městského zastupitelstva, že budou chtít spolupracovat s městskou policií a s Policií ČR na zachování veřejného pořádku, na řešení vysoké pražské kriminality. A to včetně kriminality bílých límečků, těch, kteří nejsou ani živly, ani pouliční. Očekával bych přísnost především od pravice, která klade větší důraz na autoritu, hierarchii, řád, povinnosti a tradici.

Od levicových kandidátů do Senátu a do komunálních zastupitelstev bych očekával spíše snahu kriminalitě a nepořádku předcházet a myslel bych na podporu občanských iniciativ pracujících se skupinami, od kterých se očekávají problémy.

Pro levici, zejména levici demokratickou, je charakteristický důraz na kontrastní hodnoty, na svobodu, rovnost, bratrství, práva, pokrok a reformy, s tím, že autorita má především střežit svobodu, rozmanitost vloh a schopností má být kompenzována občanskou rovností a bratrství (či méně sentimentálně řečeno: dobrovolná solidarita) nemá být nahrazováno zvnějšku nadiktovaným řádem. Povinnosti v levicovém pojetí by měly být spíše svobodně přijaté, než vynucené vrchnostenským režimem.

Kultivovaná pravice je schopna rozvíjet na komunální úrovni sociální programy. Sám znám několik spíše pravicově smýšlejících lidí, kteří se angažují ve prospěch dobrého sousedského soužití romské menšiny s většinou, kteří aktivně pečují o lidi bez domova, kteří pěstují sousedské vztahy s přistěhovalci včetně těch, kteří přicházejí ze zemí s převládajícím islámem. Řekl bych, že sociální aktivity pravice znamenají hasit požár velkého městského domu kbelíkem vody, ale přece jen je nutno takovou snahu přivítat a uznat.

Pouze od extrémní pravice bych očekával rétoriku vyhánění. Tedy absenci respektu k lidské důstojnosti sociálně slabých jednotlivců a skupin. Kdo chce nějaké lidi znevážit, mluví o nich jako o živlech. Protektorátní vrchnost v létech 1939–1945 vylučovala ze společnosti tak řečené asociální živly a umisťovala je do lágrů.

Též z doby komunistického režimu si pamatuji, že nepřátelé byli „živly“. Vyhánění pouličních živlů bych očekával od dvou spřízněných a spolupracujících stran, Dělnické strany sociální spravedlnosti a Ne Bruselu – Národní demokracie.

Když popojdete ještě pár kroků, vidíte další plochu tohoto prostorového poutače a tam je příslib vyhnání doplněn dalšími třemi přísliby, ale hlavně se dovíme, že to slibuje v této městské části realizovat Česká strana sociálně demokratická.

Foto Ivan Štampach

Když mne poprvé někdo na poutač upozornil na Facebooku, nechtěl jsem věřit, že to má něco společného s ČSSD a žádal jsem důkaz. Když jsem si sám přečetl, že jde o tuto stranu a pořídil pro každý případ snímky, chvíli jsem ještě váhal, nejde-li o antireklamu. Co když někdo chce poškodit sociální demokracii a připisuje jí politické jednání, které lze očekávat od neofašistů.

Nejsou ve hře pravičáci, kterým socialismus splývá se stalinismem a nacionálním socialismem, tedy nacismem, a tady chtějí tu domnělou spojitost demonstrovat? Nechce někdo smazat hranici mezi demokratickým socialismem a jeho odpornými historickými karikaturami?

Bohužel najdeme podobné úvahy jen v poněkud rozvinuté podobě také na webu praha4.cssd.cz. Že by webovou prezentaci napadli hackeři, kteří tam umístili svou verzi volebních příslibů, to už je málo pravděpodobné. K této části volebního programu se tam výslovně osobně hlásí kandidát František Kadleček, který tam „živly“ ještě doplňuje tradičním úhybným výrazem pro Romy: zmiňuje „sociálně nepřizpůsobivé“.

Mé překvapení, přiznám se, nebylo zase tak velké. Bohužel vím, že v sociální demokracii je tendence stát na straně řádných, poslušných, ukázněných, těch našich správných hochů. Pojí se tam autoritářský postoj k sociálně slabým a důraz na veřejný pořádek s nacionalismem, anticiganismem a antiislamismem.

Sociálním inženýrům této kampaně nedochází, že sociálně slabí jsou především spoluobčané a že není třeba spěchat s represemi, pokud nebyla vyčerpána kapacita pro občanskou a odbornou pomoc. Nedochází jim, že je to do značné míry krutý ekonomicko-sociální systém, který určité lidi vylučuje. Levice by tento systém měla nahradit systémem spravedlivějším nebo aspoň v rámci takzvaného historického kompromisu dopady systému mírnit.

Vyhánění sociálně slabých znamená domněle levicové potvrzení té nejtvrdší pravicové rétoriky, podle které se každý má postarat sám o sebe. Kdo v ekonomické soutěži neobstál, musí prý na sobě nést důsledky. Neschopné a líné nesmíme podle ultrapravičáků a jejich sociálně demokratických kolegů podporovat.

Podobnou hloupost v kampani najdeme u předvolebních poutačů ve Zlíně. Nemusíme být stydliví nebo pokrytečtí, aby nás pohoršilo spojení výzvy prvovoličům, aby odevzdali hlas sociální demokracii, s fotografií nahého ženského klína zakrytého rukou. Sama o sobě by fotografie mohla být pěkným aktem. Jen by nám mělo dojít, že mužští uchazeči o zastupitelské posty se obracejí na mužské voliče (resp. na jejich podstatnou většinu) a voličky házejí přes palubu. Je to prostě urážlivě sexistické.

Tendence spojovat prvky sociálního programu s autoritářstvím a vylučováním sociálně slabých a etnických skupin ze „slušné společnosti“ dostává u radikálních kritiků označení sociálfašismus. Je to možná hodně ostré, ale něco na tom je.

Fašismus a jeho nacistická varianta jsou sociální a zároveň nacionalistické, rasistické a autoritativní. A pokud se sociální demokraté se sklonem k něčemu takovému nerozloučí, neměli by se divit, že je politický kompas podle právě takových projevů řadí mezi strany autoritativně pravicové.

A zcela jisté je, že např. v Praze 4 se tímto svým předvolebním projevem stává ČSSD pro voliče demokraticky a sociálně orientované stranou nevolitelnou.

'Článek vyšel na webu www.denikreferendum.cz dne 8.9. 2014.)(

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
ivan.stampach@seznam.cz | 23.9.2014 06:56
Možná tento článek, pak naše pokusy oslovit významné politiky ČSSD, a dále podobné stanovisko Křesťansko-sociální platformy vedlo k tomu, že se poutače ČSSD v Praze 4 změnily, a už tam není řeč o vyhánění pouličních živlů.
Marek z IP 88.101.3.*** | 24.9.2014 09:06
Nejsme na tom snad až tak špatně, ale dokladem budiž slovenský Smer, že levice do sebe dokáže absorbovat určité nacionalistické a fašisoidní (resp. luďácké) prvky. Pokud bychom měli co do činění se standardní evropskou levicí typu německé SPD, rakouské SPÖ či polské SLD, měli bychom tu velkou koalici. Za zradu levicové politiky pokládám koalici s obskurním hnutím ANO. Stejně tak i pravice zrazuje své ideály (zvýšení daní). Celý pravo-levý souboj, charakteristický pro demokratickou společnost, je u nás zbytečně ideologicky vyhrocený a bez ochoty hledat kompromis. A navíc slabý politický národ (jímž Češi nepochybně jsou) rád kývne na snadné řešení problémů, kdy se slibuje, že někoho vyženeme nebo na něco dohlídneme. Aby ve výsledku nedohlíželi na nás...

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel tři a dvanáct