Pozice náboženství v Polsku se mění

Napsal ivan.stampach@seznam.cz (») 4. 12. 2020 v kategorii Duch a současnost, přečteno: 578×
info-elblag-pl-59550-elblaski-strajk-kobiet.jpg

Podle nedávných informací polského Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, analogie českého STEMu, dochází k dramatickým změnám vztahu tamní veřejnosti k náboženství. O něčem podobném svědčí rovněž odhalení skandálů v nejvyšších patrech polského kléru. Dotklo se to bývalého vratislavského arcibiskupa, kardinála Henryka R. Gulbinowicze, a osobního sekretáře papeže Jana Pavla II. po celou dobu jeho pontifikátu kardinála Stanisława Dziwisze. Pochybnosti byly vzneseny dokonce i o roli Jana Pavla II. v některých kauzách. Probíralo se to podrobněji v neděli 15. listopadu v pořadu Vertikála na Českém rozhlasu Plus. Dotud nedotknutelné autority jsou postupně za účasti Svatého stolce káceny.

O změně postoje veřejnosti svědčí rovněž mohutná vlna demonstrací desítek tisíc žen (především) proti rozhodnutí ústavního soudu omezujícímu právo na svobodné ukončení těhotenství i v případě těžkého poškození plodu. Demonstruje se nejen před vládními, ale i před církevními budovami.

Ještě nedávno se informace o deklarované náboženské příslušnosti pohybovaly kolem 97 % obyvatel jako římských katolíků, 2 % bez vyznání a zbývajícího 1 % pro zhruba padesát dalších křesťanských i mimokřesťanských náboženských seskupení od luteránů blízko hranic s našim Těšínskem a reformovaných přes pravoslavné, kteří prchli do polského vnitrozemí po sovětské anexi východu Polska v roce 1939 potvrzené definitivně na konci války, až po Židy a polské Tatary islámského vyznání.

Deklarovaná náboženská příslušnost se zjišťuje ve sčítáních lidu. Uvidíme, jak se poslední změny hodnocení církve projeví u stejně jako v Česku dobrovolně zodpovězené nebo nezodpovězené otázky na náboženskou příslušnost. Desetiletý rytmus sčítání je týž jako u nás, takže příští rok budeme vědět víc.

Institut sondoval vztah polské populace k církvi a zjistil, že 35 % dotázaných má k církvi vztah pozitivní, 32 % negativní a 31 % neutrální. Zhruba jedna třetina Poláků s kladným postojem k římskokatolické církvi je překvapením v zemi, která dala této církvi na dlouhá léta (1978–2005) papeže, jehož kult v Polsku souvisí i s jeho předpokládanou rolí na pádu minulého režimu.

Postoj k římskokatolické církvi je podle výzkumu podmíněn generačně. Z osob do třiceti let věku má kladný postoj k církvi méně než desetina. Článek v deníku Reczpospolita to hodnotí tak, že církev ztratila generaci mileniálů. Ve čtvrtém desetiletí života je to pouze 15 %.

Důvěru k církvi zachovává generace, která pamatuje její roli za minulého režimu, i když je třeba říct, že omezení vůči ní tam byla mnohem slabší. Za komunistického režimu tam církev sama rozhodovala o obsazování míst duchovních, tedy nebylo zapotřebí státního souhlasu. Řeholní společenství, mužská i ženská, fungovala se vším všudy. Tato církev měla v Polsku, konkrétně v Lublinu vlastní univerzitu i s neteologickými studijními obory. Známým drastickým případem vztahu režimu k církvi byla vražda vzpurného kněze Jerzyho Popiełuszka příslušníky tamní obdoby Státní bezpečnosti v roce 1984, která této církvi přidala na věrohodnosti.

V poválečných desetiletích se pozice církve zachovávala, v době plné svobody vyznání a silné přítomnosti církve v médiích její důvěryhodnost v očích veřejnosti pozvolna klesá, v posledním období strměji než doposud.

Původně publikováno v Náboženském infoservisu Dingiru, https://info.dingir.cz/2020/11/pozice-nabozenstvi-v-polsku-se-meni/, úvodní snímek převzat z NI.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel pět a šest